ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

9. ÖZEL YETENEK SINAVIYLA SEÇME YÖNTEMİ

Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi, özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına (Tablo-5) öğrenci alımı içindir. Bu programlara önkayıt amacıyla başvurabilmek için 1999-ÖSS'ye girmiş ve kazanmış olmak gereklidir. Bu başvurular programların bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri o yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara önkayıt için 1999-ÖSS puanları kullanılır. Bu programlardan her birine hangi ÖSS puanıyla öğrenci alınacağına ve bu puan türünde 105,000’dan az olmamak koşuluyla en az kaç puan almış olan adayların önkayıt yaptırabileceklerine, önkayıt öncesinde ilgili yükseköğretim kurumlarınca karar verilir ve bu karar basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulur.

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları, bu kılavuzun 6.3. ve 10.5. maddelerini de göz önünde tutarak belirleyecekleri bir yöntemle, yerleştirmede kullandıkları puanlara adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarını katacaklar; bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan adayların aynı alanda öğretim yapan bir programa yerleştirilmesi söz konusu olduğunda bu adayları ek puan uygulamasından yararlandıracaklardır. Bu programlar için üniversitelerce sınav ve yerleştirme işlemleri planlanırken, adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının Eylül ayı başında belli olacağı göz önünde tutulmalıdır.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarının önkayıt için gerekli gördüğü en düşük ÖSS puanları yıldan yıla değişebilir. Adayların bu durumu göz önünde tutmaları gerekir.

Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da, isterlerse bu programlara başvurabilirler.

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması