ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

8. KAYIT

8.1. 1999-ÖSYS SONUCUNDA KAZANILAN KAYIT HAKKI HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİDİR?

1999-ÖSYS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 1999-ÖSYS dönemi için geçerlidir.

Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir.

8.2. KİMLER TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAZ?

1999-ÖSYS'de bir yükseköğretim programına yerleştirildikleri halde ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan adaylar bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyanlar, 1999-ÖSS'ye katılsalar bile belirtilen istisnalar dışında yükseköğretim programlarına yerleştirilmeyecekler, bu durumları bilinmediği için yerleştirme ve kayıt işlemi yapılanlar ise bundan doğan bütün haklarını kaybedeceklerdir. Bu nedenle bu durumda olan adayların Türkiye'deki bir yükseköğretim programına kayıt amacıyla 1999-ÖSS'ye girmeleri anlamsızdır.

a) 2547 sayılı Kanunun 54. maddesine göre bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası verilenler

b) 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Kanununun 45. maddesinin son fıkrasına göre, Gülhane Askeri Tıp Akademisinden evlenme ve yönetmelikte belirtilen disiplin suçları nedeniyle çıkarılanlardan, başka bir tıp veya diş hekimliği fakültesine girmek isteyenler (Bu durumda olanlar tıp veya diş hekimliği dışındaki yükseköğretim programlarına girmek için 1999-ÖSS'ye başvurabilirler.)

c) 2956 sayılı Kanun gereğince, Harp Okullarında okuyan öğrencilerden evlenenler ile yönetmelikte belirtilen disiplin suçları nedeniyle Harp Okulundan 19 Kasım 1983 tarihinden sonra çıkarılanlar (Bunun dışında kalan nedenlerle ayrılan öğrenciler Silahlı Kuvvetler bünyesindeki yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarına girmek için 1999-ÖSS'ye başvurabilirler.)

d) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler

e) 2 veya 3 yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup 4 yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (2 veya 3 yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar 4 yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 1999-ÖSS'ye başvurabilirler.)

f) 4 yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

g) Askerlik çağına gelmiş olan adaylardan kayıt sırasında, "bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı"nı belgelendiremeyenler

h) Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar, mülteciler (Bu durumda olanlar Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) katılabilirler. YÖS hakkındaki ayrıntılı bilgiler her yıl yayımlanan YÖS Kılavuzlarında verilmektedir.)

8.3. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi

b) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge

c) Nüfus cüzdanının onaylı örneği

d) İkametgâhı ile ilgili beyanı

e) Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı”na dair belge

f) 12 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

g) Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler

Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuç listeleri adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine gönderilecektir.

8.4. SINAV KURALLARINA UYULMAZ VEYA KAYITLARDA SAHTECİLİK YAPILIRSA NE OLUR?

Yükseköğretim Kurumları, 1999-2000 öğretim yılında yükseköğretim programlarına kayıt olacak bütün adayların verecekleri belgeleri, Merkezimiz tarafından üniversitelere gönderilen fotoğraflı yerleşen adaylar listesindeki bilgilerle karşılaştırarak kontrol edecek, durumlarından kuşku duyulan adayların bilgilerini Merkezimizden ayrıca isteyebilecektir. Kopya eylemine karışma, yerine başkasını sınava sokma ve diğer herhangi bir sahtecilik veya kural dışı durumla karşılaşıldığında, olayın üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun, ilgili makamlara bilgi verilerek gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılması istenecektir.

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması