ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

7. YERLEŞTİRME

7.1. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezi Yerleştirme Yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme Yöntemi ise 9. Bölümde anlatılmaktadır.

Merkezi Yerleştirme yönteminde adaylar, yükseköğretim programlarına, sınav puanları, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, varsa ek puanları yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince, bilgisayarla yerleştirilir.

1999 yılında, ÖSS sonuçlarına göre yapılacak merkezi yerleştirmede 1999-Y-ÖSS puanları ve 1999-ÖSS için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır. Bu yerleştirme işleminde daha önceki yıllara ait ÖSS ve ÖYS puanları geçerli değildir.

Tablo-3, ortaöğretimdeki alan/kol/bölümler ile aynı alanda olduğu kabul edilen yükseköğretim önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulları) ve lisans (dört ve daha fazla yıl süreli programlar) programlarını göstermektedir. Bu tablonun sonunda ayrıca açıköğretim programları da yer almaktadır. Adaylar kendi alanlarında veya diğer alanlarda bir yükseköğretim programına yerleştirilirken kullanılacak olan Y-ÖSS puanlarının hesaplanmasında bu tablo göz önünde tutulacaktır. Adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih ettiği takdirde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,5 ve ek olarak 0,15 ile çarpılacağını öğrenebilmeleri için Tablo-3’te alan/kol/bölümlerini bulmaları ve bu alan/kol/bölümler karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri yeterli olacaktır.

İlgili puan türünde 105,000 ve daha fazla ÖSS puanı alan her aday açıköğretimdeki “Kamu Yönetimi” programı hariç, diğer açıköğretim programlarına istedikleri takdirde yerleşebileceklerinden bu programlara ek puan verilmemektedir. Yerleştirmede ek puan uygulamasında, Açıköğretim Kamu Yönetimi programı örgün öğretimdeki Kamu Yönetimi programı gibi işlem görecektir.

1999-ÖSS sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programlarının öğretim süreleri ve puan türleri bu kılavuzda Tablo-4’te gösterilmiştir.

Yükseköğretim programları ile ilgili ayrıntılı, kesin bilgiler ve öğrenci kontenjanları, adaylara 12 Temmuz 1999 tarihinden itibaren gönderilecek olan 1999-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacaktır. Bu kılavuzdaki Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan programların tümüne, bir defada merkezi yerleştirme yapılacaktır.

Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan yükseköğretim programlarına önkayıtla öğrenci alınmaz.

1999-ÖSS’de 105,000-119,999 arasında 1999-ÖSS puanı alan adaylar meslek yüksekokulları ve açıköğretim programlarına, 120,000 ve daha fazla 1999-ÖSS puanı alan adaylar dört ve daha fazla yıl süreli programlara, bu programların kontenjan ve koşulları, Tercih Formunda bildirdikleri tercih sıraları ve ilgili Y-ÖSS (Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-EA ve varsa Y-ÖSS-DİL) puanları ile varsa ek puanları göz önünde tutularak merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirileceklerdir. Meslek yüksekokulları ve açıköğretim programları ile Tablo-5' teki programlara yapılacak önkayıt işlemlerinde, ilgili 1999-ÖSS puanı 105,000'ın altında olan adaylar dikkate alınmayacaktır.

Sonuçlar, adayların adreslerine posta ile gönderilecek 1999-ÖSYS Sonuç Belgesiyle bildirilecektir.

7.2. YERLEŞTİRMEDE KULLANILACAK OLAN EK PUAN NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Yukarıda 6.3. ve 7.1. maddelerinde sözü edilen ek puan, bir mesleğe yönelik program uygulayan lise mezunlarına, kendi alanları ile ilgili meslek yüksekokulları ile bazı lisans programlarına yerleştirme yapılırken ayrıca verilecek olan bir puandır. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin hangi alan/kol/bölümlerinden mezun olanlara hangi meslek yüksekokulları ile bazı lisans programlarına yerleşirken ek puan verileceği Tablo-3’te gösterilmiştir. Ek puanlar, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının Tablo-2.C’de gösterilen katsayılarla çarpılmasıyla elde edilecek ve yerleştirme yapılırken Y-ÖSS puanlarına ayrıca katılacaktır.

ÖRNEK-A:

Ortaöğretimdeki alanı Fen Bilimleri olan bir adayın 1999-ÖSS-SAY puanı 146,328, 1999-ÖSS-SÖZ puanı ise 126,860; SAY ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 63,120, SÖZ ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı ise 60,126 olsun. Bu aday Tablo-3’te görüldüğü gibi fen ve mühendislik alanındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken sayısal ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 0,5 ile çarpılarak ÖSS puanlarına katılacaktır. Yukarıda 6.3. maddede açıklandığı gibi bu adayın fen alanındaki bir yükseköğretim programına yerleştirmede kullanılacak Y-ÖSS-SAY puanı 146,328+(63,120x0,5)=177,888 olacaktır. Bu aday sosyal bilimler alanından bir yükseköğretim programını tercih ettiği takdirde bu programa yerleştirmede kullanılacak puanı 126,860+(60,126x0,2)=138,885 olacaktır. Bu durumda bu aday 1999-ÖSS yerleştirmesi sırasında fen ve mühendislik ile ilgili yükseköğretim programlarını tercih ettiği takdirde yerleştirme işlemlerine 177,888 puanla girmiş olacaktır. Bu aday 1998-ÖSYS’de açıköğretim hariç bir yükseköğretim programına yerleşmişse ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının çarpıldığı katsayılar yarıya inecek, bu durumda adayın fen ve mühendislik programlarına yerleştirmede kullanılacak 1999-ÖSS-SAY puanı 146,328+(63,120x0,25)=162,108 olacaktır. Bu aday bir mesleğe yönelik program uygulayan lise mezunu olmadığı için ek puan alamayacaktır.

ÖRNEK-B:

Alan/kol/bölümü Büro Hizmetleri olan Ticaret Meslek Lisesi mezunu bir adayın 1999-ÖSS-SÖZ puanı 132,956 ve SÖZ ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 72,640 olsun. Bu aday Tablo-3’te görüldüğü gibi meslek yüksekokullarının Büro Yönetimi,Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Diş Teknik Sekreterliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile Büro Yönetimi Öğretmenliği programlarına yerleştirme yapılırken ek puan alacaktır. Yukarıda 6.3. maddede açıklandığı gibi bu adayın, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanındaki bir programa yerleştirmede kullanılacak Y-ÖSS-SÖZ puanı 132,956+(72,640x0,5)=169,276 olacaktır. Bu programa yerleştirme yapılırken bu adayın ek puanı ise 72,640x0,15=10,896 olarak hesaplanacaktır. Bu durumda bu aday 1999-ÖSYS yerleştirmesi sırasında Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı tercih ettiği takdirde yerleştirme işlemlerine 169,276+10,896=180,172 puanla girmiş olacaktır.

7.3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE EŞİT PUAN ALAN ADAYLARA NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?

Merkezi yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde, hangi sırada olursa olsun bu programa tercihleri arasında yer vermiş olan adaylardan, yerleştirmede kullanılan Y-ÖSS puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olana öncelik tanınacaktır. Bir yükseköğretim programını tercih etmiş olan adayların, bu programa kesin kayıt hakkı kazananları belirlemede kullanılan puan toplamı eşit olduğunda, Y-ÖSS puanı büyük olana, bu puanları da eşitse Y-ÖSS puanında ağırlığı fazla olan test bölümünün ham puanı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

7.4. BU KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA AÇILAN VEYA KAPANAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ OLARAK NE İŞLEM YAPILIR?

Bu kılavuzun yayım tarihinden sonra açıldıkları için kılavuzda yer almayan yükseköğretim programları Yükseköğretim Kurulu kararı ile 1999-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak, kapatılan programlara ise bu kılavuzda yer verilmeyecektir. Adaylar tercihlerini 1999-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundaki programlara göre yapacaklardır.

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması