Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Görme Engelli Adaylar İçin Hazırlanmış 2023-YKS Kılavuz Videoları

 

1-2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Kılavuzu

2-İçindekiler

3- 1.Yükseköğretim Kurumları Sınavı

4- 2.1. Sınava Kimler Başvurabilir?

5- 2.2. Sınava Girme Zorunluluğu Var Mıdır?

6- 1 Şekil-1 YKS Başvurusu Nasıl Yapılacak ?

7- 2.Şekil-2 2023 YKS Aday Başvuru Formu

8- 2.3. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

9- 2.4 Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

10- Liste-1 Sınav Merkezleri

11- 2.5 Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

12- 2.6 Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

13- 2.7 Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar ?

14- 3.Sınavın Uygulanması ve Değerlendirme İşlemleri 3.1 Sınavda Hangi Testler Yer Alacaktır?

15- 3.2. Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

16- 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç Ve Eşyalar Nelerdir?

17- Şekil-3 Soru Kitapçığı Kapağı Örnekleri

18- Şekil-4 Cevap Kağıdı Örnekleri

19- 3.4. Sıınav Nasıl Uygulanacaktır?

20- 3.5. Soru Kitapcığı Nasıl Olacaktır?

21- 3.6. Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

22- 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

23- 3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

24- 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?

25- 3.10 Sınavın Değerlendirilmesi ve 3.10.1 Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır ?

26- 3.10.2 Sınav Sonucları Nasıl Kullanılacaktır?

27- 3.10.3 Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

28- Şekil-5 Sınavda Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları

29- 4.Ortaöğretim Başarı Puanı OBP ve 4.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

30- 4.2. Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Puanlara Nasıl Eklenecek, Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

31- 5.Yerleştirme

32- 5.1. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

33- 6. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

34- 7.Özel Durumu Bulunan Adaylar ve 7.1. Okul Birincileri

35- 7.2.Şehit Eş ve Çocukları İle Gazi ve Gazi Eş ve Çocukları

36- 7.3. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

37- 7.4 TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

38- 7.5. Milli Sporcular Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

39- 7.6. Yurt Dışında Öğrenim Gören Transkriptli Adaylar (KKTC Hariç)

40- 7.7. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler

41- 7.8. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Adaylar

42- 7.9. Diplomalarında Diploma Notu Yazılı Olmayanlar

43- 7.10. 34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı

44- 7.11. Engelli - Sağlık Sorunu Olan Adaylar Ve Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunun Doldurulması

45- Engelli - Sağlık Sorunu Olan Adaylara Sınav Uygulamaları Görme Engeli Olan Adaylar

46- İşitme Engeli Olan Adaylar

47- Bedensel Engeli Olan Adaylar

48- Diğer Engeli Olan Adaylar

49- Geçici Engeli Olan Adaylar

50- Şekil-6 Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formu

51- Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formunun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar

52- Engel - Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler

53- Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler

54- Sınava Getirilebilecek Araç Ve Gereçler

55- Sağlık-Engel Durumu Nedeni ile Özel Bir Alet Araç Gereç Ve Cihazla Sınava Girecek Adayların Uyması Gereken Kurallar

56- Genel Kurallar

57- 7.12. Kimlik, İletişim,Eğitim, Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar

58- 8. ÖSYM ile Yazışmalar

59- 9. Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

60- 10. Türkiye'deki YÖK Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

61- Tablo-1A TYT'deki Testler ve Kapsamları

62- Tablo-1B YKS'deki Tesler ve Soru Sayıları

63- Tablo-1C YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

64- Tablo-1D Ağırlıklı Puanların Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir ?

65- Tablo-1E YKS Puan Türlerinin Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

66- Tablo-1F Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

67- Tablo-1G Hukuk-Mimarlik-Muhendislik-Tıp-Öğretmenlik-Diş Hekimliği-Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Basarı Sırası Nedir?

68- Dikkat

69- Tablo 3A - Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacagı Lisans Programları

70 - Tablo 3B.1 - Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları ile Aynı - Yakın Alanlardaki Lisans Programları

71- Tablo 3B.2 - Teknoloji Fakültesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi - Turizm Fakültesi Lisans Programları

72- Tablo 3C - Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puan İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

73- Tablo-3D Özel Eğitim Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

74- Tablo-4 ÖSYM Tarafından Merkezi Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri

75- Tablo-5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

76- Tablo-6 Okul Türleri ve Kodları

77- Tablo-7A Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan Dallar ve Kodları

78- Tablo-7B Özel Eğitim Meslek Alan Dallar ve Kodları

79- E-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

80- Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine Girmek İsteyen Adaylar İçin Genel Başvuru Koşulları

81- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden

82- Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açiköğretim Programları

83- Adaylar Tarafından ÖSYM'ye Gönderilecek Dilekçeler ile İlgili Açıklamalar

84- Genel Amaçlı Dilekçe

85- Yurt İçinden ve KKTC'den Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılacağı Bankalar

86- Yurt Dışından Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılması

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması