ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Başvurularının Alınması (19.01.2023)

DUYURU
(19 Ocak 2023)

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Başvurularının Alınması

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP3  puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 33 (otuz üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 19 Ocak 2023 – 2 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılacağından, adayların e-Devlet hesabı ve şifresinin bulunması zorunludur. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru yaparak, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz etmek suretiyle temin edebilirler.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden bildirilecektir. Giriş sınavı sözlü usulü ile 7 Mart 2023 tarihinde ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden bildirilecektir.

Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması