Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Görme Engelli Adaylar İçin Hazırlanmış 2021-YKS Kılavuz Videoları

 

1-2021 YKS Kılavuzu

2-İçindekiler

3- 2.Başvuru ve 2.1. Sınava Kimler Başvurabilir?

4- 2.2 Sınava Girme Zorunluluğu var mıdır?

5- 2.3 Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

6- 2.4 Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

7- Liste-1 Sınav Merkezleri

8- 2.5 Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

9- 2.6 Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

10- 2.7 Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar ?

11- 3.Sınavın Uygulanması ve Değerlendirme İşlemleri 3.1 Sınavda Hangi Testler Yer Alacaktır?

12- 3.1. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı

13- 3.2. Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

14- 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç Ve Eşyalar Nelerdir?

15- Şekil-3 Soru Kitapçığı Kapağı Örnekleri

16- Şekil-4 Cevap Kağıdı Örnekleri

17- 3.4. Sıınav Nasıl Uygulanacaktır?

18- 3.5. Soru Kitapcığı Nasıl Olacaktır?

19- 3.6. Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

20- 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

21-3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

22- 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?

23- 3.10 Sınavın Değerlendirilmesi ve 3.10.1 Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır ?

24- 3.10.2 Sınav Sonucları Nasıl Kullanılacaktır?

25- 3.10.3 Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

26- Şekil-5 Sınavda Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları

27- 4.Ortaöğretim Başarı Puanı OBP ve 4.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

28- 4.2. Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Puanlara Nasıl Eklenecek, Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

29- 5.Yerleştirme

30- 5.1. 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

31- 6. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

32- 6.1. Şekil-1 YKS Başvurusu Nasıl Yapılacak ?

33- 6.2. Şekil- 2 2021 YKS Aday Başvuru Formu

34- 7.Özel Durumu Bulunan Adaylar ve 7.1. Okul Birincileri

35- 7.2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

36- 7.3 TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

37- 7.4. Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

38 - 7.5. Yurt Dışında Öğrenim Gören Transkriptli Adaylar KKTC Hariç

39 - 7.6. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler

40 - 7.7. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Adaylar

41 - 7.8. Diplomalarında Diploma Notu Yazılı Olmayanlar

42- 7.9. Engelli - Sağlık Sorunu Olan Adaylar Ve Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formunun Doldurulması

43- 7.10. Kimlik İletişim Eğitim Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar

44- Engelli - Sağlık Sorunu Olan Adaylara Sınav Uygulamaları - Görme Engeli Olan Adaylar

45 - İşitme Engeli Olan Adaylar

46 - Bedensel Engeli Olan Adaylar

47 - Diger Engeli Olan Adaylar

48 - Geçici Engeli Olan Adaylar

49 - Şekil-6 Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formu

50 - Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formunun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar

51 - Engel - Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler

52 - Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler

53 - Sınava Getirilebilecek Araç Ve Gereçler

54 - Sağlık-Engel Durumu Nedeni ile Özel Bir Alet Araç Gereç Ve Cihazla Sınava Girecek Adayların Uyması Gereken Kurallar

55 - Genel Kurallar

56 - 8. ÖSYM ile Yazışmalar

57 - 9. Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

58 - 10. Türkiye'deki YÖK Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

59 - Tablo-1A TYT'deki Testler ve Kapsamları

60 - Tablo-1B YKS'deki Tesler ve Soru Sayıları

61 - Tablo-1C YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

62 - Tablo-1D Ağırlıklı Puanların Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir ?

63 - Tablo-1E YKS Puan Türlerinin Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

64 - Tablo-1F Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

65 - Tablo-1G Hukuk-Mimarlik-Muhendislik-Tıp-Öğretmenlik-Diş Hekimliği-Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Basarı Sırası Nedir?

66- Dikkat

67 - Tablo 3A - Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacagı Lisans Programları

68 - Tablo 3B.1 - Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları ile Aynı - Yakın Alanlardaki Lisans Programları

69 - Tablo 3B.2 - Teknoloji Fakültesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi - Turizm Fakültesi Lisans Programları

70 - Tablo 3C - Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puan İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

71 - Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezi Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri

72 - Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

73 - Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları

74 - Tablo 7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan Dallar ve Kodları

75 - E-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

76 - Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine Girmek İsteyen Adaylar İçin Genel Başvuru Koşulları

77 - Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden

78 - Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açiköğretim Programları

79 - Adaylar Tarafından ÖSYM'ye Gönderilecek Dilekçeler ile İlgili Açıklamalar

80- Genel Amaçlı Dilekçe

81 - Yurt İçinden ve KKTC'den Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılacağı Bankalar

82 - Yurt Dışından Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılması

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması