Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Görme Engelli Adaylar İçin Hazırlanmış 2020-YKS Kılavuz Videoları

 

1-2020 YKS Kılavuzu

2-İçindekiler

3-1.Yükseköğretim Kurumları Sınavı

4-2.Başvuru ve 2.1. Sınava Kimler Başvurabilir?

5-2.2 Sınava Girme Zorunluluğu var mıdır?

6-2.3 Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

6.1 Şekil-1 YKS Başvurusu Nasıl Yapılacak?

6.2 Şekil-2 2020 YKS Aday Başvuru Formu

7-2.4 Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

8- Liste-1 Sınav Merkezleri

9- 2.5 Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

10- 2.6 Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

11- 2.7 Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar ?

12- 3.Sınavın Uygulanması ve Değerlendirme İşlemleri 3.1 Sınavda Hangi Testler Yer Alacaktır?

13- 3.2. Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

14- 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç Ve Eşyalar Nelerdir?

15- Şekil-3 Soru Kitapçığı Kapağı Örnekleri

16- Şekil-4 Cevap Kağıdı Örnekleri

17- 3.4. Sıınav Nasıl Uygulanacaktır?

18- 3.5. Soru Kitapcığı Nasıl Olacaktır?

19- 3.6. Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

20- 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

21-3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

22- 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?

23- 3.10 Sınavın Değerlendirilmesi ve 3.10.1 Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır ?

24- 3.10.2 Sınav Sonucları Nasıl Kullanılacaktır?

25- 3.10.3 Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

26- Şekil-5 Sınavda Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları

27- 4.Ortaöğretim Basari Puanı OBP ve 4.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

28- 4.2. Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Puanlara Nasıl Eklenecek, Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

29- 5.Yerleştirme

30- 5.1. 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

31- 6. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

32- 7.Özel Durumu Bulunan Adaylar ve 7.1. Okul Birincileri

33- 7.2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

34- 7.3 Tubitak Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

35- 7.4. Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

36 - 7.5. Yurt Dışında Öğrenim Gören Transkriptli Adaylar KKTC hariç

37 - 7.6. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler

38 - 7.7. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Adaylar

39 - 7.8. Diplomalarında Diploma Notu Yazılı Olmayanlar

40- 7.9. Engelli - Sağlık Sorunu Olan Adaylar Ve Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formunun Doldurulması

41- Engelli - Sağlık Sorunu Olan Adaylara Sınav Uygulamaları - Görme Engeli Olan Adaylar

42 - İşitme Engeli Olan Adaylar

43 - Bedensel Engeli Olan Adaylar

44 - Diger Engeli Olan Adaylar

45 - Geçici Engeli Olan Adaylar

46 - Şekil 6 Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formu

47 - Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formunun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar

48 - Engel - Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler

49 - Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler

50 - Sınava Getirilebilecek Araç Ve Gereçler

51 - Sağlık-Engel Durumu Nedeni ile Özel Bir Alet Araç Gereç Ve Cihazla Sınava Girecek Adayların Uyması Gereken Kurallar

52 - Genel Kurallar

53 - 7.10. Kimlik-İletişim-Eğitim-Diğer Bilgilerinde Değisiklik Olanlar

54 - ÖSYM ile Yazismalar

55 - 9. Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

56 - 10. Türkiye'deki YÖK Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

57 - Tablo 1A TYT'deki Testler ve Kapsamları

58 - Tablo 1B YKS'deki Tesler ve Soru Sayıları

59 - Tablo 1C YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

60 - Tablo 1D Ağırlıklı Puanların Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir

61 - Tablo 1E YKS Puan Türlerinin Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

62 - Tablo 1F Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

63 - Tablo 1G Hukuk-Mimarlik-Muhendislik-Tip-Öğretmenlik-Diş Hekimliği-Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Basarı Sırası Nedir?

64- Dikkat

65 - Tablo 3A - Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacagı Lisans Programları

66 - Tablo 3B.1 - Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları ile Aynı - Yakın Alanlardaki Lisans Programları

67 - Tablo 3B.2 - Teknoloji Fakültesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi - Turizm Fakültesi Lisans Programları

68 - Tablo 3C - Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puan İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

69 - Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezi Yerleştirme Yapılan

70 - Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim

71 - Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları

72 - Tablo 7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan Dallar ve Kodları

73 - E-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

74 - Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine Girmek İsteyen Adaylar İçin Genel Başvuru Koşulları

75 - Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden

76 - Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açiköğretim Programları

77 - Adaylar Tarafından ÖSYM'ye Gönderilecek Dilekçeler ile İlgili Açıklamalar

78- Genel Amaçlı Dilekçe

79 - Yurt İçinden ve KKTC'den Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılacağı Bankalar

80 - Yurt Dışından Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılması

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması