Yükseköğretim Kurumları Sınavı

1-2019 YKS Kılavuzu

2-1. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı

3- 2.Başvuru ve 2.1. Sınava Kimler Başvurabilir?

4- 2.2. Sınava Girme Zorunluluğu var mıdır?

5- 2.3. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

6- 2.4. Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

7- 2.5. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

8- 2.6. Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

9- 2.7. Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İse Yarar?

10- 3.Sınavın Uygulanması ve Değ. İşlemleri ve 3.1. Sınavda Hangi Testler Yer Alacaktır?

11- 3.2. Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

12- 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç Ve Eşyalar Nelerdir?

13- 3.4. Sınav Nasıl Uygulanacaktır?

14- 3.5. Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?

15- 3.6. Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

16- 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

17. 3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

18- 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cev. Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır

19- 3.10. Sınavın Değerlendirilmesi ve 3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

20- 3.10.2. Sınav Sonucları Nasıl Kullanılacaktır?

21- 3.10.3. Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

22- 4. Ortaöğretim Basarı Puanı OBP ve 4.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

23- 4.2. Yerleş. Pu. Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl Ekl. Ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

24- 5. Yerleştirme

25- 5.1. 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

26- 6. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

27- 7. Özel Durumu Bulunan Adaylar ve 7.1. Okul Birincileri

28- 7.2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

29- 7.3. TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

30- 7.4. Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

31- 7.5. Engelli Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunun Doldurulması

32- 7.6. KKTC Hariç Yurtdışında Öğrenim Gören Transkriptli Adaylar

33- 7.7. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyen Adaylar

34- 7.8. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar

35- 7.9. Kimlik İletişim Eğitim Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar

36- 7.10. Diplomalarında Diploma Notu Yazılı Olmayanlar

37- 8. ÖSYM İle Yazışmalar

38- 9. Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

39- 10. Türkiye'deki YÖK Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

40- e-Devlet

41- Liste ve Şekiller

42- Tablolar

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması