Yükseköğretim Kurumları Sınavı

1-2019 YKS Kılavuzu

2-İçindekiler

3-1.Yükseköğretim Kurumları Sınavı

4-2.Başvuru ve 2.1. Sınava Kimler Başvurabilir?

5-2.2 Sınava Girme Zorunluluğu var mıdır?

6-2.3 Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

6.1 Şekil-1 YKS Başvurusu Nasıl Yapılacak?

6.2 Şekil-2 2019 YKS Aday Başvuru Formu

7-2.4 Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

8- Liste-1 Sınav Merkezleri

9- 2.5 Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

10- 2.6 Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

11- 2.7 Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar ?

12- 3.Sınavın Uygulanması ve Değerlendirme İşlemleri 3.1 Sınavda Hangi Testler Yer Alacaktır?

13- 3.2. Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

14- 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç Ve Eşyalar Nelerdir?

15- Şekil-3 Soru Kitapçığı Kapağı Örnekleri

16- Şekil-4 Cevap Kağıdı Örnekleri

17- 3.4. Sıınav Nasıl Uygulanacaktır?

18- 3.5. Soru Kitapcığı Nasıl Olacaktır?

19- 3.6. Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

20- 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

21-3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

22- 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?

23- 3.10 Sınavın Değerlendirilmesi ve 3.10.1 Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır ?

24- 3.10.2 Sınav Sonucları Nasıl Kullanılacaktır?

25- 3.10.3 Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

26- Şekil-5 Sınavda Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları

27- 4.Ortaöğretim Basari Puanı OBP ve 4.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

28- 4.2. Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Puanlara Nasıl Eklenecek, Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacak?

29- 5.Yerleştirme

30- 5.1. 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

31- 6. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

32- 7.Özel Durumu Bulunan Adaylar ve 7.1. Okul Birincileri

33- 7.2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Ustun Yetenekli Adaylar

34- 7.3 Tubitak Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

35- 7.4. Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

36- 7.5. Engelli Sağlik Sorunu Olan Adaylar Ve Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunun Doldurulması

37- Engelli Sağlık Sorunu Olan Adaylara Sınav Uygulamaları Görme Engeli Olan Adaylar

38- İşitme Engeli Olan Adaylar

39- Bedensel Engeli Olan Adaylar

40- Diğer Engeli Olan Adaylar

41- Geçici Engeli Olan Adaylar

42- Şekil-6 Sağlık Durumu Engel Bilgi Formu

43- Sağlık Durumu Engel Bilgi Formunun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar

44- Engel Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler

45- Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler

46- Sınava Getirilebilecek Araç Ve Gereçler

47- Saglık Engel Durumu Nedeni ile Özel Bir Alet Araç Gereç Ve Cihazla Sinava Girecek Adaylarin Uyması Gereken

48- Genel Kurallar

49- 7.6.KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören Transkriptli Adaylar

50- 7.7 Yurt Dışında Yüksekögrenim Görmek İsteyenler

51- 7.8 Birden Fazla Ortaögretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar

52- 7.9 Kimlik İletişim Egitim Diğer Bilgilerinde Degişiklik Olanlar

53- 7.10 Diplomalarinda Diploma Notu Yazılı Olmayanlar

54- 8.ÖSYM İle Yazışmalar

55- 9.Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

56- 10.Türkiyedeki Yok Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Egitime Devam Edemeyecek Olanlar

57- Tablo- 1A TYT'deki Testler ve Kapsamları

58- Tablo-1B YKS'deki Testler ve Soru Sayıları

59- Tablo-1C YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

60- Tablo-1D Ağırlıklı Puan Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir?

61- Tablo-1E YKS Puan Türlerinin Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

62- Tablo-1F Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir ?

63- Tablo-1G Hukuk Mimarlık Mühendislik Tıp Programlarına Baş. İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?

64- Dikkat

65- Tablo-3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

66- Tablo-3B.1 Mes. ve Tek. Ortaöğretim K. Alanları ile Aynı Yakın Alanlardaki Lisans Programları

67- Tablo-3B.2 Teknoloji Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Turizm Fakültesi Lisans Programları

68- Tablo-3C Mesleki ve Teknik Ortaögretim Kurumu Mez. Ek Puan İle Yerleşebilecekleri Ön.

69-Tablo-4 ÖSYM Tarafından Merkezi Yerleştirme Yapilan YO Programlarinin Ögretim Süreleri ve Puan

70- Tablo-5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Ögrenci Alan Yükseköğretim Programları

71- Tablo-6 Okul Türleri Ve Kodları

72- Tablo-7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan Dallar ve Kodları

73- E-Devlet Şifresi İle ÖSYM Sistemlerine Giriş

74- Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine Girmek İsteyen Adaylar İçin Genel Başvuru Koşulları

75-Anadolu Üniversitesi Rektörlügünden

76- Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açıkögretim Programları

77- Adaylar Tarafından ÖSYM'ye Gönderilecek Dilekçeler İle İlgili Açıklamalar

78- Genel Amaçlı Dilekçe

79- Yurt İçinden ve KKTC'den Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılacağı Bankalar

80- Yurt Dışından Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılması

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması