YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU
(10 Ağustos 2018)

2016-YDUS (İç Hastalıkları) Yeni Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

17 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2016-YDUS) Temel Soru Kitapçığının İç Hastalıkları Testinde Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilen soruların hatalı olmadığı gerekçesiyle Yönetim Kurulu kararının iptali talebiyle açılan davada yapılan yargılama neticesinde; Ankara 7. İdare Mahkemesi kararı ile dava konusu kararın İç Hastalıkları Temel Soru Kitapçığındaki 19. sorunun iptaline ilişkin kısmının iptaline hükmedilmiştir. Bu itibarla kararın uygulanmasını teminen; Yönetim Kurulu kararının 19. sorunun iptaline ilişkin kısmının iptal edilerek geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle kararın sınava katılan tüm adaylar yönünden uygulanarak  yeni değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yeni değerlendirme sonuçlarına 10 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.45’ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Sınav Sonuçları