Yükseköğretim Kurumları Sınavı

001- 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Kılavuzu

002- 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

003- 2.1 Sınava Kimler Başvurabilir ?

004- 2.2. Sınava Girme Zorunluğu Var mıdır?

005- 2.3. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

006- 2.4. Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

007- 2.5. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

008- 2.6. Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

009- 2.7. Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar?

010- 3.1. Sınavda Hangi Testler Yer Alacaktır?

011- 3.2. Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

012- 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

013- 3.4. Sınav Nasıl Uygulanacaktır?

014- 3.5. Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?

015- 3.6. Cevap Kâğıdı Nasıl Doldurulacaktır?

016- 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

017- 3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

018- 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?

019-3.10.Sınavın Değerlendirilmesi 3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

020- 3.10.2. Sınav Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

021- 3.10.3. Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

022- 4. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

023-4.2.Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl Eklenecek, Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

024- 5. Yerleştirme

025- 5.1. 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

026- 6. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

027- 7.1. Okul Birincileri

028- 7.2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

029- 7.3. TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

030- 7.4. Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

031- 7.5. Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması

032- 7.6. KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören Transkriptli Adaylar

033- 7.7. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler

034- 7.8. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar

035- 7.9. Kimlik/İletişim/Eğitim/Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar

036- 7.10. Diplomalarında Diploma Notları Yazılı Olmayanlar

037- 8. ÖSYM İle Yazışmalar

038- 9. Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

039-10.Türkiye’deki Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

040- E-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

041- Liste ve Şekiller

042- TABLOLAR

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması