Yükseköğretim Kurumları Sınavı

001- 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Kılavuzu

002- İçindekiler

003- 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

004- 2. Başvuru 2.1. Kimler Başvurabilir?

005- 2.2. Sınava Girme Zorunluğu Var mıdır?

006- 2.3. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

007- 2.4. Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

008- 2.5. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

009- 2.6. Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

010- 2.7. Başvuru İşlemi Sonrası Verilen Internet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar?

011- 3. Sınavın Uygulanması ve Değerlendirme İşlemleri  3.1. Sınavda Hangi Testler Yer Alacaktır? 

012- 3.2. Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

013- 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

014- 3.4. Sınav Nasıl Uygulanacaktır?

015- 3.5. Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?

016- 3.6. Cevap Kâğıdı Nasıl Doldurulacaktır?

017- 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

018- 3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

019- 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?

020-3.10.Sınavın Değerlendirilmesi 3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

021- 3.10.2. Sınav Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

022- 3.10.3. Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

023- 4. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)  4.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

024-4.2.Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl Eklenecek, Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

025- 5. Yerleştirme

026- 5.1. 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

027- 6. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

028- 7. Özel Durumu Bulunan Adaylar 7.1. Okul Birincileri

029- 7.2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

030- 7.3. TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

031- 7.4. Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

032- 7.5. Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması

033- 7.6. KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören Transkriptli Adaylar

034- 7.7. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler

035- 7.8. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar

036- 7.9. Kimlik/İletişim/Eğitim/Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar

037- 7.10. Diplomalarında Diploma Notları Yazılı Olmayanlar

038- 8. ÖSYM İle Yazışmalar

039- 9. Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

040- 10. Türkiye’deki Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

041- Adaylar Tarafından ÖSYM’YE Gönderilecek Dilekçeler İle İlgili Açıklamalar

042- e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

043- Şekil 1. YKS Başvurusu Nereye Yapılacak?

044- Şekil 2. Aday Başvuru Formu Örneği

045- Liste 1. Sınav Merkezleri

046- Şekil 3. Soru Kitapçığı Kapağı Örnekleri

047- Şekil 4. Cevap Kâğıdı Örnekleri

048- Şekil 5. Sınavda Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları

049- Şekil 6. Sağlık Durumu Engel Bilgi Formu

050- Tablo 1A TYT’deki Testler ve Kapsamları

051- Tablo 1B YKS’deki Testler ve Soru Sayıları

052- Tablo 1C YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

053- TABLO 1D Ağırlıklı Puanların Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Gerekir?

054- Tablo 1E YKS SAY/EA/SÖZ/DİL Puan Türlerinin Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları

055- Tablo 1F Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

056- Tablo 1G Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğr. Prog. Başvurabilmek İçin En Düşük B. S .Nedir?

057- Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

058- Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı/Yakın Alanlardaki Lisans Programları

059- Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Turizm Fakültesi Lisans Programları

060- Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yer. Ön Lis. Programları

061- Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri

062- Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

063- Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları

064- Tablo 7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan/Dallar ve Kodları 

065- İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine Girmek İsteyen Adaylar İçin Genel Başvuru Koşulları

066- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden Yükseköğretim Kurumlarının Örgün/Uzaktan Eğitim Programlarında Kaydı Olan Öğrenciler veya Mezun Olanlar İle Açıköğretim Programlarından Mezun Olanların Açıköğretim Programlarına Kaydolmalarına İlişkin Esaslar 

067- Genel Amaçlı Dilekçe Örneği

068- Yurt Dışından Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılması

069- Yurt İçinden ve KKTC’den Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatırılacağı Bankalar

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması