YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU
(26 Şubat 2018)

2016-YDUS Yeni Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

17 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (2016-YDUS) yer alan bazı soruların iptali istemiyle açılan dava neticesinde; Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından İç Hastalıkları Testi'nin temel soru kitapçığında yer alan 73. sorunun iptaline karar verilmiştir ve bu karar tüm adaylar yònünden uygulanarak 25 Temmuz 2017 tarihli duyuru ile ilan edilmistir. Söz konusu kararın Danıştay 8. Dairesi tarafından bozulması üzerine Ankara 15. İdare Mahkemesi davacının davasından feragat etmiş  olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Bu itibarla, kararın uygulanmasını teminen değerlendirme dışı bırakılarak uygulanan 2016-YDUS İç Hastalıkları Testi'nin temel soru kitapçığında yer alan 73. sorunun, söz konusu yargı kararı olmadan önceki şekli ile tüm adaylar yönünden uygulanarak yeni değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yeni değerlendirme sonuçlarına 26 Şubat 2018 tarihinde saat: 16:30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilir.

Adayların bilgisina saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonuçları

Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler