ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

001- 2017-ÖSYS Kılavuzu

002- İçindekiler

003- 1 Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)

004 -2 Başvuru 2.1.Kimler Başvurabilir?

005- 2.2.YGS'ye Girme Zorunluluğu Var Mıdır?

006- 2.3.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

007- Şekil-1 2017 ÖSYS Başvurusu Nereye Yapılacak?

008- Şekil-2 Aday Başvuru Formu Örneği

009- 2.4.2017 ÖSYS Aday Başvuru Formu Nasıl Dolduralacaktır?

010- Liste-1 2017-YGS,LYS Sınav Merkezleri

011- 2.5.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

012- 2.6.Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

013- 2.7.Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar?

014-3.3.1.YGS'de Hangi Testler Yer Alacaktır?

015- 3.2.Aday YGS'ye Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

016- 3.3.Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç ve Eşyalar Nelerdir?

017- Şekil-3 YGS Soru Kitapçığı Kapağı Örneği

018- Şekil-4 YGS Cevap Kağıdı Örneği

019- 3.4.YGS Nasıl Uygulanacaktır?

020- 3.5.YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?

021-.3.6.Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

022- 3.7.Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

023- 3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

024- 3.9.Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne gibi İncelemeler Yapılır?

025- 3.10.1.YGS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

026- 3.10.2.YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

027- 3.10.3.YGS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

028- Şekil-5 YGS ve LYS'de Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları

029- 4 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

030- 4.1.Matematik Sınavı (LYS 1)

031- 4.2.Fen Bilimleri Sınavı (LYS 2)

032- 4.3.Edebiyat Coğrafya Sınavı (LYS 3)

033- 4.4.Sosyal Bilimler Sınavı (LYS 4)

034- 4.5. Yabancı Dil Sınavı (LYS 5)

035- 4.6.1.LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

036- 4.6.2.LYS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

037- 4.6.3.LYS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

038- 5.1.OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

039- 5.2.Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl Eklenecek ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

040- 6 Yerleştirme

041- 6.1. 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

042- 7  Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

043- 8 ÖSYS'de Özel Durumu Bulunan Adaylar 8.1 Okul Birincileri

044- 8.2 Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

045- 8.3 Tübitak Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

046- 8.4 Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

047- 8.5 Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/ Engel Bilgi Formunun Doldurulması

048- Engelli Ya da Sağlık Sorunu Olan Adaylara Sınav Uygulamaları (Görme Engeli Olan Adaylar)

049- İşitme Engeli Olan Adaylar

050- Bedensel Engeli Olan Adaylar

051- Diğer Engeli Olan Adaylar

052- Geçici Engeli Olan Adaylar

053- Şekil 6 Sağlık Durumu ya da Engel Bilgi Formu

054- Sağlık Durumu ya da Engel Bilgi Formunun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar

055- Engel ya da Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler

056- Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler

057- Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler

058- Sağlık ya da Engel Durumu Nedeni ile Özel Bir Alet Araç Gereç ve Cihazla Sınava Girecek Adayların Uyması Gereken Kurallar

059- Genel Kurallar

060- 8.6 KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören Transkriptli Adaylar

061- 8.7 Yurt Dışında Yüksek Öğrenim Görmek İsteyen Adaylar

062- 8.8 Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar

063- 8.9 Kimlik, İletişim, Eğitim ve Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olan Adaylar

064- 8.10 Diplomalarında Diploma Notu Yazılı Olmayanlar

065- 9 ÖSYM İle Yazışmalar

066-10 Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

067- 11 Türkiye'deki Yüksek Öğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

068- Tablo1A YGS'deki Testler ve Kapsamları

069- Tablo 1B YGS Puan Türleri

070- Tablo 1C LYS'lerdeki Testler

071-  Tablo 1D ALYS Puanlarının Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir?

072-  Tablo 1E LYS Puan Türleri

073-  Tablo 1F Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

074-  Tablo 1G  Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp ve Öğretmenlik Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?

075-  Dikkat

076- Tablo 3A Ortaöğretim'deki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

077- Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı ya da  Yakın Alanlardaki Lisans Programları

078- Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi Lisans Programları

079- Tablo 4 ÖSYM Tarafından Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğrenim Süreleri ve Puan Türler1 1

080- Tablo 4 ÖSYM Tarafından Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğrenim Süreleri ve Puan Türleri 2

081- Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

082- Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları

083- Tablo 7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan Dallar ve Kodları

084- E-Devlet Şifresi İle ÖSYM Sistemlerine Giriş

085- Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına Genel Başvuru Koşulları

086- Kara Harp Okulu

087- Deniz Harp Okulu

088- Hava Harp Okulu

089- Milli Savunma Üniversitesi Astsubay MYO Genel Başvuru Koşulları

090- Kara Astsubay MYO

091- Deniz Astsubay MYO

092- Hava Astsubay MYO

093- Bando Astsubay MYO

094- ÖSYM Başkanlığından Duyuru

095- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden

096- Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açıköğretim Programları

097- Adaylar Tarafından ÖSYM'ye Gönderilecek Dilekçeler İle İlgili Açıklamalar

098- Genel Amaçlı Dilekçe

099- ÖSYS Ücretlerinin Yatırılması

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması