ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

001- 2017 ÖSYS Kılavuzu

002- 1.Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)

005- 2.1.ÖSYS'ye Kimler Başvurabilir?

006- 2.2.YGS'ye Girme Zorunluluğu Var Mıdır?

007- 2.3.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır.?

008- 2.4. 2017-ÖSYS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

009- 2.5. ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

003- 2.6.Başvuru Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

004- 2.7.Başvuru İşlemi Sonrası Verilen Şifre Ne İşe Yarar?

010- 3.1. YGS'de Hangi Testler Yer Alacaktır?

011- 3.2. Aday YGS'ye Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

012- 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

013- 3.4. YGS Nasıl Uygulanacaktır?

014- 3.5. YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?

015- 3.6.Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

016- 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

017- 3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

018- 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır? 

019- 3.10.1. YGS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

020- 4.Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

021- 4.1.Matematik Sınavı (LYS-1)

022- 4.2. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)

023- 4.3.Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)

024- 4.4. Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)

025- 4.5. Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)

026- 4.6.1. LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

027- 5.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

028- 5.2. Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl Eklenecek ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

029- 6.Yerleştirme

030- 6.1. 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 

031- 7. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

032- 8.1. Okul Birincileri

033- 8.2.Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

034- 8.3. TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

035- 8.4.Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

036- 8.5. Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması

037- 8.6. KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören (Transkriptli) Adaylar

038- 8.7. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler

039- 8.8. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar

040- 8.9. Kimlik/İletişim/Eğitim/Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar

041- 8.10.Diplomalarında diploma Notları Yazılı Olmayanlar

042- 9. ÖSYM İle Yazışmalar

043-10. Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

044-11. Türkiye'deki Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

045-Tablo 1A -YGS'deki Testler ve Kapsamları

046- e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

047- Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına Girmek İsteyen Adayların Dikkatine!

048- Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Okullarına Girmek İsteyen Adayların Dikkatine!

049- Adayların Sınav Binasına Alınması ve Sınav Sorularına İlişkin Bir Dava Açılması Durumunda Mahkemece Bir Karar Verildikten Sonra Sonuçların Açıklanması

050- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden Örgün/Uzaktan Eğitim Yükseköğretim Programlarında Okuyanlar veya Bu Programlardan Mezun Olanlar İle Açık Öğretim Programlarından Mezun Olanların Açık Öğretim Programlarına Kaydolmalarına İlişkin Esaslar

051- Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Öğretim Programları

052- Yurt İçinden ve KKTC'den Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatıralacağı BankalarSINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması