ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

DUYURU
(11 Ekim 2011)

Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki
En Küçük ve En Büyük Puanları

6111 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile ilgili öğrencilik haklarının yeniden düzenlenmesi adaylık çalışmaları sürecinde üniversiteler adaylardan ilgili yıla ait Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarını istemekte olup adaylar ÖSYM’ye yönlendirilmektedir.

Bu bilgiler, 1996 yılından bu yana ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde mevcuttur. ÖSYM’nin “ilgili yıl - Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları” yayını tüm üniversite rektörlüklerine ÖSYM yayınları dağıtım planı çerçevesinde gönderilmiş olup gelen taleplerin bu ortamlardan öğrenilmesi zaman kaybını önleyecektir. 6114 sayılı ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’un 7. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Başkanlığın internet sayfasından yapılan duyurular tebliğ hükmündedir

İlgililere duyurulur.

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI