ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

BASIN DUYURUSU
(27 Nisan 2011)

2011-YGS: Cezaevlerinde Fen Bilimleri Testinin Yenilenmesi

6114 Sayılı ”Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un” verdiği eşdeğer sınav yetkisine dayanılarak, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki karar alınmıştır.

2011-YGS’de cezaevlerinde adaylara gönderilen soru kitapçıklarından sadece Fen Bilimleri Testi hatalı olan kitapçık sayısının yedek kitapçık sayısından fazla olması nedeni ile gerçekleştirilemeyen 130  adayın Fen Bilimleri Testini içeren  sınavlarının tekrarlanmasına karar verilmiştir.

İlgili sınav 30 Nisan  2011 tarihinde  aynı saatte yapılacaktır. Adaylardan tahliye olanlar Ankara'da, başka cezaevlerine nakledilenler ise nakledildikleri cezaevlerinde sınava alınacaklardır. Diğerleri ise aynı sınav merkezlerinde sınava girebileceklerdir.

İlgili adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI