ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi


BASIN DUYURUSU
(5 Nisan 2011)

2011-YGS Master Soru Kitapçığı

Basında ‘YGS’de Gizli Şifre’ başlığı ile 2 Nisan 2011 gününden bu yana yer alan gereksiz, kurumu yıpratıcı, adaylarda sınava yönelik tereddüt oluşturmak gayreti içindeki tartışmaların bitmesini sağlayacağı inancıyla,  ÖSYM tarafından kapalı dönem içinde hazırlanarak, sınava giren 1.692.345 adaya verilen soru kitapçıklarının oluşturulmasına esas teşkil eden MASTER SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyunun erişimine açılmıştır. Kitapçığa aşağıdaki 1. linkten erişilebilir.

Aşağıdaki 2. linkten erişilebilen görsellerden de anlaşılacağı gibi bu soru kitapçığındaki sorular, basına 29 Mart 2011 günü verilen kitapçıktaki sorular ve herhangi bir adayın soru kitapçığında yer alan sorularla mukayese edildiğinde aşağıdaki sonuçlar açıkça görülecektir:

-         Master soru kitapçığında cevap seçenekleri küçükten büyüğe ya da benzeri bir düzen içinde yer almaktadır.

-         Basına verilen soru kitapçığı, master soru kitapçığından basit olarak türetilmiş bir kitapçıktır. Bu kitapçıktaki soruların doğru cevap seçenekleri master kitapçıkta da aynı yerinde bulunmaktadır. Master soru kitapçığındaki doğru cevaplar ile basına verilen soru kitapçığındaki doğru cevaplar aynı seçenekte yer almaktadır.  

-         Adaylara verilen soru kitapçıklarında ise doğru cevabın da yeri  değiştirildiğinden, ‘şifre’ olarak ima edilen yol izlendiğinde doğru cevaba ulaşılamamaktadır.

Tekrar vurgulamak amacıyla belirtmekte fayda vardır ki basına verilmiş olan soru kitapçığı sınava giren hiçbir adaya verilmemiştir.

27 Mart 2011günü sınava giren adaylara verilen tüm soru kitapçıklarının internet üzerinden kamuoyunun bilgisine açılma işlemi devam etmektedir. Bugüne kadar 500.000’e yakın adayın soru kitapçığı ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlanmıştır. Bu kadar soru kitapçığı arasından henüz basına verilen soru kitapçığı ile çakışan herhangi kitapçık tespit edilmemiştir.

Bir basın kuruluşunun 2. Şifre olarak duyurduğu adayın soru kitapçığı ve cevap kâğıdı incelendiğinde adayı öne çıkaracak herhangi bir unsur tespit edilmemiştir.

Her zaman belirtildiği gibi adayların ve kamuoyunun, ÖSYM’nin internet adresinden duyurduğu bilgilere itibar etmeleri yerinde olacaktır.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

  1. ÖSYM tarafından Hazırlanan Master Soru Kitapçığı
  2. Görsel Mukayese Örnekleri