ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi


BASIN DUYURUSU

(31 Mart 2011)

Adaya Özgü Soru Kitapçığı, Tasarruflar, Telif Hakları ve 2012 Yılı Sınav Ücretleri

Bilindiği üzere, ÖSYM’nin son altı aydır yaşadığı değişim ve gelişim süreci içinde yapılan sınavlara ilişkin olarak Kılavuz, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi basılmamakta ve adayların adreslerine posta yolu ile gönderilmemektedir. Adaylar sınavlara ilişkin kılavuzları ÖSYM’nin internet adresinden görebilmekte ve belgeleri kendi T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile edinebilmektedir.

Gelişen teknolojinin daha yaygın kullanımı sayesinde hem çevreye katkı sağlanmış hem de Başkanlığımızın adaylarla posta yolu ile iletişiminde yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle adayların olası kayıpları en aza indirgenmiştir. Bu yolla, hem  kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi sağlanmış hem de elektronik ortamda yapılan işlem giderleri azaltılmıştır.

Ancak, ‘adaya özgü soru kitapçığı’ hazırlama, sınav uygulamalarındaki yenilikler ve ‘cevap kâğıtlarının adayların erişimine açılması’ gibi işlerde en son teknolojinin kullanımına yönelik çalışmalar da maliyeti ciddi boyutta artıran unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen 2011 yılında Başkanlığımızca yapılan sınav, yerleştirme, başvuru, tercih, şifre edinilmesi hizmetleri için alınan ücretlerde herhangi bir artışa gidilmemiştir.

Öte yandan, yaşanan değişim ve gelişim sürecinin bir diğer boyutu olarak ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlarda sorulan sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğundan özenle korunması gerekliliği ve telif haklarının ÖSYM’ye ait olduğu vurgusu ile çeşitli basın ve yayın kuruluşları ile telif haklarının devri sözleşmesi imzalanarak sınav sonrasında soruların yayımlanmasına izin verilmiştir. Burada amaç kuşkusuz gelir sağlamak değil sadece telif haklarının korunmasını sağlamaktır.

Maliyet artırıcı teknolojik yeniliklere rağmen, yapılan tasarruf ve telif hakları kapsamında elde edilen gelir adaylara en iyi, en güvenli hizmeti verebilmek amacıyla kullanılacak ve 2011 yılında olduğu gibi, 2012 yılında da Başkanlığımızca yapılacak sınav ve yerleştirme gibi hizmetlere ilişkin adaylardan alınan ücretlerde herhangi bir artış yapılmayarak adaylara yeni maliyetler yüklenmeyecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAV TAKVİMİ
ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM AİS Uygulaması Google Play ÖSYM AİS Uygulaması

ÖSYM Görevli İşlemleri

Mobil Uygulaması

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

App Store ÖSYM GİS Mobil Uygulaması Google Play ÖSYM GİS Mobil Uygulaması