ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

BASIN DUYURUSU

 (28 Mart 2011)

2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS): Adayların Sınav Merkezlerine Atanması

27 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen 2011-YGS ile ilgili olarak basın-yayın organlarındayer alan;bazı binalarda sadece kız öğrencilerin sınava alındığına ilişkin haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği gibi, 2011-YGS’ye toplam 1.692.345 aday başvuruda bulunmuştur. Sınav kılavuzunda belirtildiği üzere, ilgili sınav merkezinde sınava girmek için tercihte bulunan aday sayısının, o merkezdeki sınav binası/salonu kapasitesinden fazla olduğu durumlarda adayların bir kısmı kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Bu tamamen elektronik olarak bilgisayar otomasyon programı tarafından yapılan bir işlemdir. Önceki yıllarda da uygulanmıştır. Bu işlem yapılırken uygulanan öncelikler de önceki yıllarla aynıdır. Aynı sınav merkezinde sınava girmek isteyen adayların kapasiteden fazla olduğu durumlarda, bu merkezde sınava girmek isteyen tüm adaylar öncelikle öğrenim durumuna ve cinsiyetine göre değerlendirilerek, kapasite fazlası aday kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Bu durumda kız adaylar, ilk tercihlerine atanma hususunda daha avantajlı olmaktadır.

27 Mart 2011 günü gerçekleştirilen 2011-YGS sınavına İstanbul-Beyazıt sınav merkezinde girmek için başvuru yapan aday sayısı 73.213, merkezin sınav kapasitesi ise 40.414’tür. Bu nedenle bu merkezde sınava girmek isteyen adaylar öğrenim durumuna ve cinsiyetine göre değerlendirilmiş ve 32.799 erkek aday mezuniyet yılları göz önünde bulundurularak kapasitesi dolmamış İstanbul-Avcılar sınav merkezine atanmıştır. Geriye kalan ve çoğunluğu kız adaylar da İstanbul-Beyazıt’a atanmıştır.

Benzer olayların gelecekte tekrar etmemesi ve gerekli önlemlerin alınması adına, aday atama sistemimiz üzerinde gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI