ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

BASIN DUYURUSU

(9 Şubat 2011)

Öğrenci Temsilcileri ile Yapılan Bilgilendirme Toplantısı

ÖSYM’nin en önemli paydaşlarından biri olan, 2011 yılnda ortaöğretimden yükseköğretime geçecek ÖSYS adaylarını sınava ilişkin bilgilendirmek amacıyla, 81 il merkezinden, Milli Eğitim Bakanımızın bilgisi dahilinde İl Milli Eğitim Müdürleri aracılığı ile  davet edilen Öğrenci Temsilcileri ile Merkezimizde Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.

07 Şubat 2011 tarihinde ÖSYM Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıda, ÖSYM Yürütme Kurulu Üyeleri ile Merkezimiz uzmanları da hazır bulunmuşlardır.

Toplantıda; Merkezimiz tarafından yapılan sınavlara ilişkin, uygulamaya konulacak yeni düzenlemeler ve alınan güvenlik önlemleri konusunda öğrencilere bilgi verilmiş, gerekçeler anlatılmıştır. Öğrencilerin bu konulara ilişkin görüşleri alınmış, soruları da cevaplandırılmıştır.

Toplantıda Prof. Dr. Ali Demir’in değindiği konular aşağıda özetlenmiştir: 

  • ÖSYM’nin, her bir çalışanının çok kıymetli bir takıma sahip olduğu bilincine  ve herhangi bir hataya yol açmamak için etkin çalışılmasının zorunlu olduğu sorumluluğuna sahip olarak tam bir takım oyunu oynadıklarını açık yüreklilikle belirtmiştir.
  • ÖSYM’nin en önemli önceliklerinin; sınav güvenliğini sağlamak, herkese eşit koşullarda sınav ortamı sunmak, hak ve adalet ölçütlerinde sınavlar gerçekleştirmek olduğunu bu kapsamda bir dizi önlemin alındığını ve alınmaya devam edileceğini ifade etmiştir.
  • Bunu gerçekleştirmek üzere, 2011 yılından itibaren tüm sınavlarda bireye özgü, adayın kimlik bilgileri ile fotoğrafının bulunduğu soru kitapçığı ve cevap kâğıdı uygulamasına geçileceğini, bu uygulamada soru kitapçığı ve cevap kâğıdının birlikte poşetlenerek adaylara iletileceğini ve poşetin sadece ilgili aday tarafından açılacağını belirtmiştir.
  • Sınavlarda görev alacak 300.000 kişinin üzerindeki görevlinin de ÖSYM ilke ve kurallarına uygun, güvenliği tam olarak sağlanmış sınavlar gerçekleştirmek amacıyla eğitileceğini ve eğitime katılanlara ÖSYM Görevli Kimlik Kartının verilerek, bu görevlilerin ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görevlendirileceğini belirtmiştir.
  • Adaylar ile ÖSYM arasındaki mesafenin kısaltılmasının önemli bir hizmet olacağını, dolayısı ile adayların tüm işlemlerini kendilerine başvuru sırasında verilen şifre ile internet ortamından gerçekleştirmeleri için bir dizi çalışmanın yürütüldüğünü belirtmiş, bu nedenle adayların şifrelerini kimse ile paylaşmamalarını, kaybetmemelerini önemle vurgulamıştır.
  • Sınava giriş belgesi ve sınav sonuç belgesinin adaylara posta ile gönderilmeyeceğini internet üzerinden adayın kendisinin erişimine sunulacağını ifade etmiştir.

Öğrenci Temsilcileri sınava ilişkin bir çok soruyu doğrudan konunun uzmanlarına sorma şansını bulmuş ve toplantıya katılamayan sınava girecek diğer öğrenci arkadaşlarını bilgilendirmek için uzmanlarca sorularına verilen cevapları not almışlardır.

Toplantıda öğrenci temsilcileri genel olarak;

sınavda verilen kalemleri yerine, kendilerine mekanik kurşun kalem sağlanması,

ilçe merkezlerinde sınav yapılması,

sınavda sorulacak soruların niteliği ve sınav konuları,

okul müfredatının sınav sorularına ne ölçüde yansıdığı,

soruların bilimsel denetiminin nasıl sağlandığı,

sınavlarda sağlık sorunu yaşayanların durumu,

sınav binalarında ambulans ihtiyacı,

sınavlarda tuvalet izni verilip verilmeyeceği,

sınav ücretleri,

uygulanan güvenlik önlemleri,

sınav binalarına getirilmesi yasak eşyalar,

bazı görevlilerin öğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunması,

sınav görevlilerinin bazı keyfi ve kural dışı davranışları,

üniversite kontenjanlarının belirlenip belirlenmediği

ve daha bir çok konuda sorular sorarak, görüş ve önerilerini dile getirmişler. Sözlü olarak sorularını iletemeyen Öğrenci Temsilcileri yazılı olarak yetkililere sorularını iletmişlerdir.

İki saat boyunca devam eden toplantı; öğrencilerin bakış açısını görmek, görüş ve önerilerini dinlemek, tereddütlerini gidermek açısından oldukça faydalı olmuştur. Öğrenci Temsilcileri de kendilerine böyle bir şans verildiği için mutluluklarını dile getirmişlerdir. ÖSYM Başkan Vekili  Prof. Dr. Ali Demir, tüm temsilcilerin kendi şehirlerine dönerek aldıkları bilgileri arkadaşları ile paylaşmalarını ve sınav sürecinde ÖSYM ile ilişkilerini kesmemelerini, ÖSYM’nin internet sayfasında verilen duyuruları dikkatle takip etmelerini istemiştir.

Toplantı Prof. Dr. Ali Demir’in tüm öğrencilere başarı dileklerini sunmasıyla sona ermiştir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

                                   ÖSYM BAŞKANLIĞI