ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

İ Ç İ N D E K İ L E R

2002 MSG BAŞVURU SÜRESİ

1. GENEL BİLGİLER,TEMEL İLKE VE KURALLAR

2.BAŞVURMA

2.1Başvurma Koşulları Nelerdir?

2.2Başvurma Belgesi Nereden Alınacaktır?

22.3Başvurma Belgesi Nasıl Doldurulacaktır?

      2.3.1 2002-MSG Aday Bilgi Formu

      2.3.2 2002-MSG Kayıt Kartı

      2.3.3 2002-MSG Aday Fişi

2.4Aday Anketi

2.5Başvurma Belgesi ve Aday Anketi Ne Zaman, Nereye ve Nasıl Teslim Edilecektir?

2.6Başvurular Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

3. ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI


3.1 Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanacaktır?

3.2 MOBP Nasıl Hesaplanacaktır?


4.TERCİH BİLDİRİMİ

4.1 2002-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Tercih Formu Adaylara Ne zaman Gönderilecektir?

4.2 Tercih Bildirimi ile İlgili Koşullar Nelerdir?

4.3 2002-ÖSYS Tercih Formu Ne Zaman, Nereye ve Nasıl Teslim Edilecektir?

4.4 Yurtdışından Tercih Bildirimi Nasıl Yapılacaktır?


 

5.YERLEŞTİRME

6.YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

6.1 Kayıt Ne Zaman ve Nasıl Yapılacaktır?

6.2 Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?


2002-MSG'DE MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMU MÜDÜRLÜKLERİ İLE ÖSYM SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİKLERİNCE YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER

TABLO-1. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLACAKLARIN/MEZUN OLANLARIN SINAVSIZ OLARAK YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2 İLLERE GÖRE MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

TABLO-3. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE OKUL TÜRLERİ

TABLO-4. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE ALAN/KOL/BÖLÜM KODLARI

TABLO-5. İL/İLÇE KODLARI

TABLO-6. ÜNİVERSİTELER VE KODLARI

TABLO-7. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM SÜRELERİ VE PUAN TÜRLERİ

TABLO-8. ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ/GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ OKUL DEĞİŞTİRME NOT BELGESİ ÖRNEĞİ

SINAV TAKVİMİ