2008-YDUS Mayıs Dönemi: Sayısal Bilgiler

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(2008-YDUS MAYIS DÖNEMİ )

SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Sınav Tarihi : 25 Mayıs 2008

  

 

 UygulananTestler

 Ortalama

 Standart Sapma

 Soru Sayısı

Sınava Başvuran Aday Sayısı

 Sınava Giren Aday Sayısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

59,16

09,92

100

312

280

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

70,42

10,79

100

26

20

Genel Cerrahi

42,13

10,68

100

51

44

Göğüs Hastalıkları

54,60

12,46

100

31

28

Halk Sağlığı

63,54

15,55

100

6

6

İç Hastalıkları

56,51

10,88

100

315

292

Tıbbi Mikrobiyoloji

52,95

12,31

100

15

12

Tıbbi Patoloji

49,96

13,00

100

20

16

TOPLAM

 

 

 

776

698