Sınav Hizmetleri Uzmanı Alımı Mülakatı (21.03.2011)

DUYURU

 (21 Mart 2011)

Sınav Hizmetleri Uzmanı Alımı Mülakatı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, Sınav Hizmetleri Uzmanlığına müracaat eden adaylardan, yapılan değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananların listesi ekte belirtilmiştir.

Listede isimleri yer alan adayların belirtilen tarih ve saatte ÖSYM Başkanlığı Bilkent/ANKARA adresinde bulunan Genel Sekreterlik toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Ek: Mülakata Katılmaya Hak Kazananların Listesi, Mülakat Tarihleri ve Saatleri