ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

1998 ÖSS'de 105,000 ve daha fazla puan alan adayların adreslerine 8 Mayıs 1998 tarihinden itibaren gönderilmeye başlanan belgeler şunlardır:

 

 1. 1998 ÖSS Sonuç Belgesi
   
 2. 1998 ÖSYS Tercih Formu (Bu formun arka yüzünde YURTKUR Başvuru Formu bulunmaktadır.)
   
 3. 1998 ÖSYS İkinci Basamak Kılavuzu


 

1998 ÖSS'de 105,000'dan daha az puan almış olan adayların adreslerine sadece 1998 ÖSS Sınav Sonuç Belgesi gönderilecektir.

120,000 ve daha fazla puan alan adaylar 1998 ÖYS'ye girmek istiyorlarsa aşağıdaki işleri yapacaklardır.

 

 1. 11 Mayıs-5 Haziran 1998 tarihleri arasında Yapı ve Kredi Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.İş Bankası veya Akbank şubelerinden birine sınav ücretini yatıracaklardır.1998 ÖYS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sadece ÖYS sınav ücretini yatıran adaylara gönderilecektir. Sınav ücretini erken yatıran adaylar bu belgeyi daha önce almış olacaklardır.
   
 2. 1998 ÖSYS İkinci Basamak Sınavı Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yükseköğretim programları arasından istedikleri programları Tercih Formuna, yurt tercihlerini ise bu formun arka yüzündeki YURTKUR Başvuru Formuna yazarak kodlayacaklar ve bu formu İkinci Basamak Sınavında görevlilere teslim edeceklerdir.
   
 3. 21 Haziran 1998 tarihinde yapılacak olan 1998 ÖYS'ye gireceklerdir.

 


120,000 ve daha fazla puan alıp 1998 ÖYS'ye girmeyecek adaylar ile 105,000-119,999 puan arasında ÖSS puanı almış adaylar, tercih formu ile YURTKUR Başvuru Formunu kılavuzdaki kurallara göre doldurarak bu formu en geç 22 Haziran 1998 tarihinde Merkezimize ulaşacak şekilde posta ile iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

 

1998 ÖSS'ye İlişkin Bazı Sayısal Bilgiler

1998 ÖSS'ye ilişkin bazı sayısal bilgiler Ek- 1'de verilmiştir. ÖSS'ye girmek isteyen 1 359 579 adaydan 1 318 049'u sınava girmiş, 41 530'u sınava girmemiştir. Sınava giren 1 318 049 adaydan 1 317 978'inin sınavı geçerli sayılmış, 71 adayın sınavı iptal edilmiştir. Sınavı iptal edilen adayların 38'i Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmadan sınava alınmış, 17'si sınavda kural dışı davranışta bulunmuş, 2'si sınavda yerine başkasını sokmuş ve 14'ü ise salonda kopya çekmiştir.

Sınavı geçerli sayılan 1 317 978 adaydan 1 312 699'unun ÖSS puanı hesaplanmış, 5 279'unun ise Sözel ve Sayısal ham puanlarının her ikisi de 0,5'in altında olduğundan ÖSS puanları hesaplanmamıştır. Sınavı geçerli sayılan 1 317 978 adaydan 952 955'i, üç puan türünün en az birinde 105,000 ve daha fazla puan alarak 1998 ÖSS'yi kazanmış durumdadır. ÖSS'yi kazanamayan aday sayısı 365 023'tür. Sınavda üç puan türünün en az birinde 120,000 ve daha fazla puan alarak 1998 ÖSYS İkinci Basamak Sınavına girmeye hak kazanan aday sayısı 604 033'tür.

1998 ÖSS'ye 631 özürlü aday girmiştir. Bu adaylardan 526'sı 105,000 ve daha fazla puan alarak başarılı olmuştur. 1998 ÖYS'ye girmeye hak kazanan özürlü aday sayısı 247'dir.

1998 ÖSS'de en yüksek puanlar ÖSS-SÖZ'de 170,332; ÖSS-SAY'da 189 060; ÖSS-EA'da 179 696 olmuştur. Bu puanlarda en düşük olanlar ise, sırasıyla, 61 844; 77,956 ve 75 614'tür.

Sınava giren adaylardan % 39,2'si kız, % 60,8'i erkektir. Sınavda kız adayların % 75,2'si, erkek adayların ise % 70,4'ü başarılı olmuştur.

1998 ÖSS'de uygulanan testlerin ortalama ve standart sapmaları Ek-2'dedir. Sözel Testin ortalaması 33,99, Sayısal Testin ortalaması 12,15'tir.

1998 ÖSS sonuçlarına göre illerin durumları Ek-3'te yer almaktadır. Bu tabloda ilk üç sütun, illerde, sınava giren, sınavı kazanan ve kazanan adayların sınava giren adaylara göre yüzdelerini; son üç sütun ise illerin ÖSS puan ortalamalarını göstermektedir. Kazanma oranına göre en başarılı iller Yalova, İzmir, Aydın ve Antalya'dır.

 

1998-ÖSYS Birinci Basamak Sınavına
İlişkin Sayısal Bilgiler

 

ÖSS'ye girmek isteyen aday sayısı1 359 579
ÖSS'ye giren aday sayısı 1 318 049
Sınava girmeyen aday sayısı 41 530
 
 
ÖSS'ye giren aday sayısı1 318 049
Sınava giren ve sınavı geçerli aday sayısı1 317 978
Sınavı iptal edilen aday sayısı71
 
 
Sınava giren ve sınavı geçerli aday sayısı 1 317 978
ÖSS puanı hesaplanan aday sayısı1 312 699
Sayısal ve sözel ham puanlarının her ikisi de 0,5'in
altında olduğundan ÖSS puanı hesaplanmayan aday sayısı
5 279
 
 
ÖSS'yi kazanan aday sayısı952 955
ÖSS'yi kazanamayan aday sayısı365 023
 
 
ÖSS-SÖZ'de 105,000 ve daha yüksek puan alan aday sayısı821 998
ÖSS-SAY'da 105,000 ve daha yüksek puan alan aday sayısı591 952
ÖSS-EA'da 105,000 ve daha yüksek puan alan aday sayısı827 494
 
 
ÖYS'ye girecek aday sayısı 604 033
 
 
ÖSS-SÖZ'de 120,000 ve daha yüksek puan alan aday sayısı484 140
ÖSS-SAY'da 120,000 ve daha yüksek puan alan aday sayısı218 291
ÖSS-EA'da 120,000 ve daha yüksek puan alan aday sayısı322 097
 
 
Özürlü adaylardan ÖSS'ye giren aday sayısı631
Özürlü adaylardan ÖSS'yi kazanan aday sayısı526
Özürlü adaylardan ÖSS'yi kazanamayan aday sayısı105
Özürlü adaylardan ÖYS'ye girecek aday sayısı247
 
 
ÖSS'de en yüksek puan
ÖSS-SÖZ170,332
ÖSS-SAY189,060
ÖSS-EA179,696
ÖSS'de en düşük puan
ÖSS-SÖZ61,844
ÖSS-SAY77,956
ÖSS-EA75,614


1998-ÖSYS BİRİNCİ BASAMAK SINAVI
TEST ORTALAMALARI VE STANDART SAPMALARI*

 

Testin AdıSoru SayısıOrtalamaStandart
Sapma
Sözel8633,9920,80
Sayısal8612,1519,24


* Bu istatistikler 1997-1998 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar esas alınarak elde edilmiştir.
SINAV TAKVİMİ