ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

001- 2017-ÖSYS Kılavuzu

002- İçindekiler

003- 1 Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)

004 -2 Başvuru 2.1.Kimler Başvurabilir?

005- 2.2.YGS'ye Girme Zorunluluğu Var Mıdır?

006- 2.3.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

007- Şekil-1 2017 ÖSYS Başvurusu Nereye Yapılacak?

008- Şekil-2 Aday Başvuru Formu Örneği

009- 2.4.2017 ÖSYS Aday Başvuru Formu Nasıl Dolduralacaktır?

010- Liste-1 2017-YGS,LYS Sınav Merkezleri

011- 2.5.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

012- 2.6.Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

013- 2.7.Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar?

014-3.3.1.YGS'de Hangi Testler Yer Alacaktır?

015- 3.2.Aday YGS'ye Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

016- 3.3.Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç ve Eşyalar Nelerdir?

017- Şekil-3 YGS Soru Kitapçığı Kapağı Örneği

018- Şekil-4 YGS Cevap Kağıdı Örneği

019- 3.4.YGS Nasıl Uygulanacaktır?

020- 3.5.YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?

021-.3.6.Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

022- 3.7.Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

023- 3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

024- 3.9.Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne gibi İncelemeler Yapılır?

025- 3.10.1.YGS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

026- 3.10.2.YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

027- 3.10.3.YGS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

028- Şekil-5 YGS ve LYS'de Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköğretim Programları

029- 4 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

030- 4.1.Matematik Sınavı (LYS 1)

031- 4.2.Fen Bilimleri Sınavı (LYS 2)

032- 4.3.Edebiyat Coğrafya Sınavı (LYS 3)

033- 4.4.Sosyal Bilimler Sınavı (LYS 4)

034- 4.5. Yabancı Dil Sınavı (LYS 5)

035- 4.6.1.LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

036- 4.6.2.LYS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

037- 4.6.3.LYS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

038- 5.1.OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

039- 5.2.Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl Eklenecek ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

040- 6 Yerleştirme

041- 6.1. 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

042- 7  Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

043- 8 ÖSYS'de Özel Durumu Bulunan Adaylar 8.1 Okul Birincileri

044- 8.2 Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

045- 8.3 Tübitak Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

046- 8.4 Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

047- 8.5 Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/ Engel Bilgi Formunun Doldurulması

048- Engelli Ya da Sağlık Sorunu Olan Adaylara Sınav Uygulamaları (Görme Engeli Olan Adaylar)

049- İşitme Engeli Olan Adaylar

050- Bedensel Engeli Olan Adaylar

051- Diğer Engeli Olan Adaylar

052- Geçici Engeli Olan Adaylar

053- Şekil 6 Sağlık Durumu ya da Engel Bilgi Formu

054- Sağlık Durumu ya da Engel Bilgi Formunun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar

055- Engel ya da Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler

056- Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler

057- Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler

058- Sağlık ya da Engel Durumu Nedeni ile Özel Bir Alet Araç Gereç ve Cihazla Sınava Girecek Adayların Uyması Gereken Kurallar

059- Genel Kurallar

060- 8.6 KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören Transkriptli Adaylar

061- 8.7 Yurt Dışında Yüksek Öğrenim Görmek İsteyen Adaylar

062- 8.8 Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar

063- 8.9 Kimlik, İletişim, Eğitim ve Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olan Adaylar

064- 8.10 Diplomalarında Diploma Notu Yazılı Olmayanlar

065- 9 ÖSYM İle Yazışmalar

066-10 Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

067- 11 Türkiye'deki Yüksek Öğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

068- Tablo1A YGS'deki Testler ve Kapsamları

069- Tablo 1B YGS Puan Türleri

070- Tablo 1C LYS'lerdeki Testler

071-  Tablo 1D ALYS Puanlarının Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir?

072-  Tablo 1E LYS Puan Türleri

073-  Tablo 1F Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

074-  Tablo 1G  Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp ve Öğretmenlik Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?

075-  Dikkat

076- Tablo 3A Ortaöğretim'deki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

077- Tablo 3B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı ya da  Yakın Alanlardaki Lisans Programları

078- Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi Lisans Programları

079- Tablo 4 ÖSYM Tarafından Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğrenim Süreleri ve Puan Türler1 1

080- Tablo 4 ÖSYM Tarafından Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğrenim Süreleri ve Puan Türleri 2

081- Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

082- Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları

083- Tablo 7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan Dallar ve Kodları

084- E-Devlet Şifresi İle ÖSYM Sistemlerine Giriş

085- Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına Genel Başvuru Koşulları

086- Kara Harp Okulu

087- Deniz Harp Okulu

088- Hava Harp Okulu

089- Milli Savunma Üniversitesi Astsubay MYO Genel Başvuru Koşulları

090- Kara Astsubay MYO

091- Deniz Astsubay MYO

092- Hava Astsubay MYO

093- Bando Astsubay MYO

094- ÖSYM Başkanlığından Duyuru

095- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden

096- Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açıköğretim Programları

097- Adaylar Tarafından ÖSYM'ye Gönderilecek Dilekçeler İle İlgili Açıklamalar

098- Genel Amaçlı Dilekçe

099- ÖSYS Ücretlerinin Yatırılması

SINAV TAKVİMİ