ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

001- 2017 ÖSYS Kılavuzu

002- 1.Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)

005- 2.1.ÖSYS'ye Kimler Başvurabilir?

006- 2.2.YGS'ye Girme Zorunluluğu Var Mıdır?

007- 2.3.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır.?

008- 2.4. 2017-ÖSYS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?

009- 2.5. ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?

003- 2.6.Başvuru Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır?

004- 2.7.Başvuru İşlemi Sonrası Verilen Şifre Ne İşe Yarar?

010- 3.1. YGS'de Hangi Testler Yer Alacaktır?

011- 3.2. Aday YGS'ye Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

012- 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

013- 3.4. YGS Nasıl Uygulanacaktır?

014- 3.5. YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?

015- 3.6.Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

016- 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?

017- 3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

018- 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır? 

019- 3.10.1. YGS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

020- 4.Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

021- 4.1.Matematik Sınavı (LYS-1)

022- 4.2. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)

023- 4.3.Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)

024- 4.4. Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)

025- 4.5. Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)

026- 4.6.1. LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?

027- 5.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır?

028- 5.2. Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl Eklenecek ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

029- 6.Yerleştirme

030- 6.1. 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 

031- 7. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

032- 8.1. Okul Birincileri

033- 8.2.Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar

034- 8.3. TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar

035- 8.4.Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar

036- 8.5. Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması

037- 8.6. KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören (Transkriptli) Adaylar

038- 8.7. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler

039- 8.8. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar

040- 8.9. Kimlik/İletişim/Eğitim/Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar

041- 8.10.Diplomalarında diploma Notları Yazılı Olmayanlar

042- 9. ÖSYM İle Yazışmalar

043-10. Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler

044-11. Türkiye'deki Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

045-Tablo 1A -YGS'deki Testler ve Kapsamları

046- e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

047- Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına Girmek İsteyen Adayların Dikkatine!

048- Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Okullarına Girmek İsteyen Adayların Dikkatine!

049- Adayların Sınav Binasına Alınması ve Sınav Sorularına İlişkin Bir Dava Açılması Durumunda Mahkemece Bir Karar Verildikten Sonra Sonuçların Açıklanması

050- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden Örgün/Uzaktan Eğitim Yükseköğretim Programlarında Okuyanlar veya Bu Programlardan Mezun Olanlar İle Açık Öğretim Programlarından Mezun Olanların Açık Öğretim Programlarına Kaydolmalarına İlişkin Esaslar

051- Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Öğretim Programları

052- Yurt İçinden ve KKTC'den Başvuranlar İçin Sınav Ücretlerinin Yatıralacağı BankalarSINAV TAKVİMİ