2 Mayıs 2016 Pazartesi
 Anasayfa  Site Haritası  Arama
ÖSS KILAVUZU
 

İ Ç İ N D E K İ L E R

2002 ÖSS BAŞVURU SÜRESİ

1. YÜKSEKÖĞRETİME ÖĞRENCİ SEÇME  SINAVI (ÖSS)        

2.  BAŞVURMA         

2.1.   Kimler Sınava Girmek İçin Başvurabilir? 

2.2.   Kimler Sınava Girmek İçin Başvuramaz?

2.3.  ÖSS’ye Girme Zorunluluğu Var mıdır?

2.4.  Başvurma Belgesi Nereden Alınacaktır?

2.5.  Başvurma Belgesi Nasıl Doldurulacaktır?

2.5.1. 2002-ÖSS Aday Bilgi Formu

2.5.2. 2002-ÖSS Kayıt Kartı

2.5.3 2002-ÖSS Aday Fişi 

2.6.  Sınav Ücretinin Ödenmesi İle İlgili Kurallar Nelerdir?

2.7.  2002-ÖSS Aday Anketi

2.8.  Başvurma Belgenizi Ne Zaman, Nereye  ve Nasıl Teslim Edeceksiniz?

2.9.  Başvurular Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır

 

şekil-1.(başvurma belgesi ön yüzü)

şekil-2.(başvurma belgesi arka yüzü)


ADAY BİLGİ  KONTROL FORMU


3. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS)
         

3.1.  Öğrenci Seçme  Sınavının Kapsamı Nedir?

3.2.  Sınava Girerken Yanınızda Bulundurmanız Gereken Belgeler Nelerdir? 

3.3.   Sınav Salonunuz Nerededir?

3.4.  Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Nasıl Uygulanacaktır?

3.5.  Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)  Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?

3.6.  Cevap Kâğıdı Nasıl Doldurulacaktır?

3.7.  Sınava Girerken Hangi Belgeleri Gösterecek ve Sınav Sonunda Neleri Teslim Edeceksiniz?

3.8.  Sınav Sonuçlarının Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

3.9.  Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?      


şekil-3.(öss soru kitapcığı ve cevap kağıdı örneği)


4.  YABANCI DİL SINAVI (YDS)
         

4.1.  YDS ile ilgili Genel Bilgiler     


5. DEĞERLENDİRME
             

5.1.  Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Puanları Nasıl Hesaplanacaktır? 

5.2.  ÖSS’yi Kazanmak İçin Kaç Puan Almak Gerekir? 

5.3.  ÖSS’yi Kazanmış Olmak Hangi Hakları Sağlar?

5.4.  Öğrenci Seçme  Sınavı (ÖSS)  Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?

5.5.  2002-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İle Tercih Formu Adaylara Ne Zaman Gönderilecektir?

5.6.  Tercih Bildirimi ile İlgili Koşullar Nelerdir?          

5.7.  2002-ÖSYS Tercih Formu Nasıl, Nereye ve Ne Zaman Teslim Edilecektir? 


6. ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI
       

6.1. Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanacaktır?

6.2.  Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) Nasıl Hesaplanacaktır? 

6.3. Yerleştirmede Kullanılacak Olan Y-ÖSS Puanları Hesaplanırken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları ÖSS Puanlarına Nasıl Katılacak ve Ek Puan Nasıl Hesaplanacaktİr?


7. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ


8. YERLEŞTİRME
        

8.1. Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Nasıl Yapılır?

8.2. Yerleştirmede Kullanılacak Olan Ek Puan Nedir, Nasıl Kullanılır?

8.3.  Merkezi Yerleştirme İşleminde Eşit Puan Alan Adaylara Nasıl Bir İşlem Yapılır

8.4.  Bu Kılavuzun Yayım Tarihinden  Sonra Açılan Veya Kapanan Yükseköğretim Programları İle İlgili Olarak Ne İşlem Yapılır?


9.  KAYIT    
  
           

9.1.2002-ÖSYS Sonucunda Kazanılan Kayıt Hakkı Hangi Durumlarda Geçerlidir?

9.2.Kayıt Tarihleri 

9.3.Kimler Türkiye’deki Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramaz?

9.4.Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

9.5.Sınav Kurallarına Uyulmaz veya Kayıtlarda Sahtecilik Yapılırsa Ne Olur

9.6.Örgün Yüksekğrenim programlarında Okuyanların veya Bu Programlardan Mezun Olanların öğretim Programlarına Kaydolmalarına İlişkin Esaslar


10.  ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ
 


11.  ÖSYS’DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR
..

11.1.   Okul Birincileri

11.2.   Belli Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Olanlar 

11.3.   TÜBİTAK Yarışmalarında ve Projelerinde Başarılı Olanlar

11.4.   Spor Dallarında Üstün Başarılı Olanlar 

11.5.   Bir Mesleğe Yönelik Program Uygulayan Liselerin Mezunları

11.6.   Teknik Liselerde Okumakta Olanlar

11.7.   Bedensel Özürlüler 

11.8.   Açıköğretim Lisesi Öğrencileri

11.9.   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden (KKTC) Başvuranlar

11.10.   Yurtdışından (KKTC Hariç) Başvuranlar

11.11.   Yurdışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler

11.12.   Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olanlar.

11.13.   2000-2001 Öğretim Yılında Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olamamış Adaylar

11.14.   Askerlik Durumu

11.15.   Kalıcı ÖSYM Numarası ile Başvuranların Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar


12.  ÖSYM İLE YAZIŞMALAR
        

12.1.   Adres Değişikliğinin ÖSYM’ye Bildirilmesi

12.2.   ÖSYM Tarafından Gönderilen Belgelerin Ele Geçmemesi veya Kaybolması 

12.3.   Sınav Sonuçları Üzerinde İnceleme İstekleri


2002-ÖSS’DE  LİSE  VEYA  DENGİ  MESLEK  LİSESİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE ÖSYM SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİKLERİNCE YÜRÜTÜLECEK  İŞLEMLER

TABLO-1.A 2002ÖĞRENCİ SEÇME SINAVININ (ÖSS) BÖLÜMLERİ VE BU BÖLÜMLERİN ÖSS İÇİNDEKİ PAYLARI 

TABLO-1.B 2002 YABANCI DİL SINAVININ (YDS) KAPSAMI

TABLO-2.A 2002ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) ÖSS PUANLARI HESAPLANIRKEN TESTLERLE İLGİLİ STANDART PUANLARIN ÇARPILACAĞI KATSAYILAR

TABLO-2.B 2002-ÖSS’DE YERLEŞTİRMEDE KULLANILACAK Y-ÖSS PUANLARI HESAPLANIRKEN AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ ÇARPILACAĞI  KATSAYILAR

TABLO-2.C 2002-ÖSS’DE BİR MESLEĞE YÖNELİK PROGRAM UYGULAYAN LİSE MEZUNLARINAVERİLECEK OLAN EK PUANLARIN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK AĞIRLIKLIORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI VE BU PUANLARIN ÇARPILACAĞI KATSAYILAR

TABLO-3.  ORTAÖĞRETİMDEKİ ALAN/KOL/BÖLÜMLER İLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI 

TABLO-3.  ORTAÖĞRETİMDEKİ ALAN/KOL/BÖLÜMLER İLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI(DEVAMI) 

TABLO-3.  'ÜN DEVAMI(MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLACAKLARIN/OLANLARIN SINAVSIZ YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI*)  

TABLO-4.  2002-ÖSS MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETİM SÜRELERİ VE PUAN TÜRLERİ 

TABLO-5.  ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN

  YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI  

TABLO-6.  İLLERE  GÖRE  LİSE  VE  DENGİ  MESLEK  LİSELERİ  

TABLO-7.  OKUL  TÜRLERİ  

TABLO-8.  LİSE VE DENGİ OKULLARIN ALAN/KOL/BÖLÜM KODLARI

TABLO-9.  İL/İLÇE  KODLARI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, NEW YORK EYALET ÜNİVERSİTESİNE AİT AÇIKLAMALAR

MACARİSTAN, İRLANDA VE YENİ ZELLANDA ÜNİVERSİTELERİNE AİT AÇIKLAMALAR


BAŞVURU EVRAKI GÖNDERİLECEK TÜRKİYE CUMHURİYETİ TEMSİLCİLİKLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI

KARA HARP OKULU'NA GİRMEYE İSTEKLİ ADAYLARIN DİKKATİNE!

DENİZ HARP OKULU'NA GİRMEYE İSTEKLİ KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

HAVA HARP OKULU'NA GİRMEYE İSTEKLİ KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DİKKATİNE!  

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY HAZIRLIK OKULU'NA GİRMEYE İSTEKLİ ADAYLARIN DİKKATİNE! 

DENİZ ASTSUBAY HAZIRLIK OKULU'NA GİRMEYE İSTEKLİ ADAYLARIN DİKKATİNE!

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

OKUL DEĞİŞTİRME NOT BELGESi

DAĞITIM

 
Önceki Sayfa Başa Dön Yazıcı Uyumlu Sayfa
© ÖSYM Başkanlığı. Sitenin tamamı için bütün haklar ÖSYM'ye aittir.