2009-2010 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
2009 - 2010 ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ

 ÖNSÖZ - AÇIKLAMALAR - KISALTMALAR

BÖLÜM 1 : ÖZET TABLOLAR

 1. ÖĞRENCİ SAYILARI ÖZET TABLOSU
 1. ÖĞRENCİ SAYILARI ÖZET TABLOSU
 2. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI ÖZET TABLOSU
 2. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI ÖZET TABLOSU
 3. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI
 3. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI
 4. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI
 4. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI
 5. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
 5. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
 6. YAŞLARA GÖRE 2009 - 2010 ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI
 6. YAŞLARA GÖRE 2009 - 2010 ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI
 7. YAŞLARA GÖRE 2009 - 2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI
 7. YAŞLARA GÖRE 2009 - 2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI
 8. YAŞLARA GÖRE 2008 - 2009 ÖĞRETİM YILI MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI
 8. YAŞLARA GÖRE 2008 - 2009 ÖĞRETİM YILI MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI
 9. YAŞLARA GÖRE 2008 - 2009 ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINDAN ÖNLİSANS DİPLOMASI ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI
 9. YAŞLARA GÖRE 2008 - 2009 ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINDAN ÖNLİSANS DİPLOMASI ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI
 10. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI
 10. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI
 11. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ELEMANLARININ STATÜLERİNE GÖRE SAYILARI
 11. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ELEMANLARININ STATÜLERİNE GÖRE SAYILARI
 

BÖLÜM 2 : ÖĞRENCİ SAYILARI

 12. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
 12. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
 13. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI ( ÜNİVERSİTELER - DİĞER EĞİTİM KURUMLARI )
 13. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI ( ÜNİVERSİTELER - DİĞER EĞİTİM KURUMLARI )
 14. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI ( ÜNİVERSİTELER - DİĞER EĞİTİM KURUMLARI )
 14. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI ( ÜNİVERSİTELER - DİĞER EĞİTİM KURUMLARI )
 15. LİSANS PROGRAMLARINDAN ÖNLİSANS DİPLOMASI ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI
 15. LİSANS PROGRAMLARINDAN ÖNLİSANS DİPLOMASI ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI
 16. ULUSLARARASI STANDART EĞİTİM SINIFLANDIRILMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
 16. ULUSLARARASI STANDART EĞİTİM SINIFLANDIRILMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
 17. ULUSLARARASI STANDART EĞİTİM SINIFLANDIRILMASINA GÖRE ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
 17. ULUSLARARASI STANDART EĞİTİM SINIFLANDIRILMASINA GÖRE ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
 18. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI
 18. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI
 19. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI ( ÜNİVERSİTELER )
 19. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI ( ÜNİVERSİTELER )
 19. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI ( DİĞER EĞİTİM KURUMLARI )
 19. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI ( DİĞER EĞİTİM KURUMLARI )
 20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI
 20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI
 21. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI ( ÜNİVERSİTELER )
 21. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI ( ÜNİVERSİTELER )
 21. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI ( DİĞER EĞİTİM KURUMLARI )
 21. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI ( DİĞER EĞİTİM KURUMLARI )
 22. TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI
 22. TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI
 23. TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI ( ÜNİVERSİTELER )
 23. TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI ( ÜNİVERSİTELER )
 23. TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI ( DİĞER EĞİTİM KURUMLARI )
 23. TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI ( DİĞER EĞİTİM KURUMLARI )
 

BÖLÜM 3 : ÖĞRETİM ELEMANLARI

 24. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI
 24. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI
 25. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI LİSANS EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI
 25. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI LİSANS EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI
 26. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI
 26. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI
 27. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ENSTİTÜ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI
 27. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ENSTİTÜ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI
 28. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI
 28. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI
 29. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ELEMANLARININ STATÜLERİNE GÖRE SAYILARI
 29. 2009-2010 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ELEMANLARININ STATÜLERİNE GÖRE SAYILARI