2011-Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı (2011-ÜGYS): Duyuru (30.05.2011)

BASIN DUYURUSU

(30 Mayıs 2011)

2011-Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı (2011-ÜGYS)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca, talep eden her üniversite için ayrı tarihlerde uygulanan görevde yükselme sınavları, 2011 yılından itibaren birleştirilerek yılda bir kez uygulanacaktır.

2011-ÜGYS, 16 Ekim 2011 Pazar günü yapılacaktır. Sınav yapılacak merkezler, sınav talep eden üniversitelerin bulunduğu ildeki toplam aday sayısına göre belirlenecektir.

Sınava girecek idari personele verilecek görevde yükselme eğitiminde, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının hazırladığı “Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları” ile İstanbul Üniversitesinin yayımladığı “Üniversitelerin Görevde Yükselme Eğitimi-Alan Bilgisi El Kitabı”ndan yararlanılacaktır.

İdari personelinin Merkezimiz tarafından yapılacak 2011-ÜGYS’ye katılmasını isteyen üniversite rektörlüklerinin, kendilerine bir yazı ekinde gönderilen sınava ilişkin esasları belirleyen protokolü 26 Ağustos 2011 tarihine kadar karşılıklı imzalamaları gerekmektedir.

Üniversite Rektörlüklerine duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI