ÖSYM Başkanlığı'nca Sözleşmeli Personel Alımı (27.01.2012)

BASIN DUYURUSU
(27 Ocak 2012)

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Sözleşmeli Personel (Sınav Hizmetleri Uzmanı) alınacaktır.

Sözleşme ile çalıştırılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar ile Başvuru Formuna aşağıdaki bağlantılardan erişilebilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.


ÖSYM BAŞKANLIĞI


Başvuru Genel ve Özel Şartları ile Diğer Bilgiler

Başvuru Formu