Sözleşmeli Personel (Sınav Hizmetleri Uzmanı) Alımı (19.08.2011)

DUYURU

(19 Ağustos 2011)

Sözleşmeli Personel (Sınav Hizmetleri Uzmanı) Alımı

 

Başkanlığımızda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde, Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacaktır.

Sözleşme ile çalıştırılacak personelde aranacak genel ve özel şartlar ile Başvuru Formuna aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

İlgililere duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli Personelde Aranacak Genel ve Özel Şartlar
Başvuru Formu