2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Yeni Sayfa 1

2007- EKİM DÖNEMİ

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS)

MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Başvuru Tarihi : 5 – 8 Kasım 2007

Başvuran Aday Sayısı  : 591 
Bir Yan Dal Uzmanlık Programına Yerleşen Aday Sayısı  : 447