ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2015-ÖSYS Görme Engelliler Kılavuz Dosyaları

TÜMÜNÜ İNDİR (Kılavuza ait tüm dosyaları indirmek için tıklayınız...)

001 - Giriş 
002 - İçindekiler
003 - 1.Yükseköğretime Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi
004 - 2.1.Kimler Başvurabilir
005 - 2.2.YGS'ye Girme Zorunluluğu var mıdır?
006 - 2.3.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır
007 - 2015-ÖSYS Aday Başvuru Formu
008 - 2.4.2015-ÖSYS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır?
009 - 1.T.C.Kimlik Numarası
010 - Liste1.2015-YGS-LYS Sınav Merkezleri
011 - 2.6.Başvuru Sınav Ücreti Ne Kadar ve Nasıl Yatırılacaktır?
012 - 2.5.ÖSYS'ye Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?
013 - 2.7.Başvuru İşlemi Sonrası Verilen İnternet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar?
014 - 3.1.YGS de Hangi Testler Yer Alacaktır?
015 - 3.2.YGS'ye Girerken Aday Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?
016 - 3.3Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?
017 - Sekil-4 YGS Soru Kitapçığı Kapağı Örneği
018 - Sekil-5 YGS Cevap Kağıdı Örneği
019 - 3.4.YGS Nasıl Uygulanacaktır
020  -3.5.YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?
021 - 3.6.Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?
022 - 3.7.Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrak Teslim Edeceklerdir?
023 - 3.8.Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?
024 - 3.9.Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır?
025 - 3.10.YGS'nin Değerlendirilmesi - 3-11 YGS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır
026 - 3-10-2 YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır
027 - 3-10-3 YGS Duyuruları Nasıl Duyurulacaktır
028 - Sayfa 21 Sekil 6 YGS ve LYS’ de Elde Edilecek Puanlara Göre YO Programları
029 - 4- Lisans Yerleştirme Sınavları
030 - 4-1 Matematik Testi LYS1
031 - 4-2 Fen Bilimleri Sınavı LYS2
032 - 4-3 Edebiyat - Coğrafya Sınavı LYS3
033 - 4-4 Sosyal Bilimler Sınavı LYS4
034 - 4-5 Yabancı Dil Sınavı LYS5
035 - 4-6 LYS' nin Değerlendirilmesi - 4-6-1 LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?
036 - 4-6-2 LYS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır
037 - 4-6-3 LYS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır
038 - 5 AO Programlarına Yerleştirmede Kullanılacak Puanlar
039 - 6 OBP - 6-1 OBP Nasıl Hesaplanacaktır
040 - 6-2 OBP Puanlara Nasıl Eklenecek ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır
041 - MTOK' larından MYO ile AÖ Ön Lisans Programlarına Sınavsız Geçiş
042 - 8 Yerleştirme
043 - 8-1 2015 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
044 - 9 Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi
045 - 10-1 Okul Birincileri
046 - 10-2 YÖK Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar
047 - 10-3 Tübitak Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar
048 - 10-4 Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar
049 - 10-5 Engelli-Sağlık Sorunu olan Adaylar ve Sağlık Durumu-Engel Formunun Doldurulması
050 - Engelli Adaylara Sınav Uygulamaları - Görme Engeli Olan Adaylar
051 - İşitme Engeli Olan Adaylar
052 - Bedensel Engeli Olan Adaylar
053 - Diğer Engeli Olan Adaylar
054 - Geçici Engeli Olan Adaylar
055 - Sağlık Durumu - Engel Bilgi Formunun Doldurulmasına İlişkin Aciklamalar
056 - Engel - Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler
057 - Engelli Adayların Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgileri
058 - Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler
059 - 10-6 KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören Adaylar
060 - 10-7 Yurt Dışında Yüksek Öğrenim Görmek İsteyenler
061 - 10-8 Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almıs Olan Adaylar
062 - 10-9 Kimlik-İletişim-Eğitim- Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar
063 - 10-10 Diplomalarında Diploma Notları Yazılı Olmayanlar
064 - 11 ÖSYM ile Yazışmalar
065 - 12- Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler
066 - 13 Türkiye'deki Yüksek Öğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek
067 - Tablo-1A YGS 'deki Testler ve Kapsamları
068 - Tablo-1B YGS Puan Türleri
069 - Tablo-1C LYS 'lerdeki Testler
070 - Tablo-1E ALYS Puanlarının Hesaplanabilmesi İçin
071 - Tablo-1E LYS Puan Türleri
072 - Tablo-1E LYS Puan Türleri
073 - Tablo-1E LYS Puan Türleri
074 - Tablo-1E LYS Puan Türleri
075 - Tablo-1F YOP Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir
076 - Tablo-3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları
077 - Tablo-3B-1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları ile Aynı Alanlardaki Lisans Programları
078 - Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi - Turizm Fakültesi Lisans Programları
079 - Tablo-3C
080 - Tablo-4 Önlisans Programları Öğretim Süreleri ve Puan Türleri
081 - Tablo-4 Lisans Programları Öğretim Süreleri ve Puan Türleri
082 - Tablo-5
083 - Tablo-6 Okul Türleri ve Kodları
084 - Tablo-7 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları
085 - Kara Deniz ve Hava Harp Okullarına Genel Başvuru Koşulları
086 - Kara Harp Okulu
087 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
088 - Deniz Harp Okulu
089 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
090 - Hava Harp Okulu
091 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
092 - Kara - Hava - Deniz - Jandarma ve GATA Sağlık MSO Genel Başvuru Koşulları
093 - Kara Kuvvetleri Astsubay MYO
094 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
095 - Deniz Astsubay MYO
096 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
097 - Hava Astsubay MYO
098 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
099 - Jandarma Astsubay MYO
100 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
101 - GATA Sağlık Astsubay MYO
102 - Başvuru Şekli ve Seçim Aşamalarına Çağrı Esasları
103 - Açık Öğretim Programlarına Kaydolmalarına İlişkin Esaslar
104 - Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Öğretim Programları
105 - Dilekçe İle İlgili Açıklamalar
106 - Genel Amaçlı Dilekçe
107 - Sağlık Engel Durumu İle İlgili Kurallar
108 - Genel Kurallar
109 - 2015 1 ÖSYS Ücretleri
110 - 2015 2 ÖSYS Ücretlerinin Yatırılacağı Bankalar
111 - 2015 3 ÖSYS Yurt Dışından Başvuranlar İçin Ödeme

SINAV TAKVİMİ