10.12.2003 Tarihli Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Duyurusu

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS)

Sınava Başvurma İşlemleri ve Sınav ile ilgili Genel Bilgiler

Genel Esaslar

1. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılmaktadır.

    YÖS sonuçları yalnız lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir.  Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemleri için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekir.

    ÖSYM ile tüm işlemler için haberleşme dili Türkçe ve İngilizcedir.

Başvurma Koşulları

2. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına başvuranların, yabancı uyruklu (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olanlarla, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olan çift uyruklular hariç) ve Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında olmaları ya da böyle bir okuldan mezun olmuş bulunmaları gerekir.

Sınava Başvurma İşlemleri

3. Başvurmak isteyen adaylar, yazılı olarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM-YÖS, 06538 Ankara, TÜRKİYE"; ya da şahsen "ÖSYM-YÖS, Karyağdı Sokak, No : 28, Aşağıayrancı, Ankara, TÜRKİYE" adreslerinden "Başvurma Belgesi" ile "ÖSYM-YÖS 2004 Kılavuzu"nu isterler. Bu belgeler 2003 Kasım ayından itibaren şahsen başvuranlara ücretsiz olarak elden verilir, yazılı başvuranlara posta ile gönderilir.

    YÖS Kılavuzu, sınava başvurma işlemleri, sınavın özellikleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içermektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurabileceği üniversiteler, bu üniversitelerde bulunan yükseköğretim programları ve bu programların kontenjan ve koşulları 2004 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Kılavuzunda yer alacaktır.

    Sınava, optik okumaya elverişli bir Başvurma Belgesinin doldurulması ve teslim edilmesi ile başvurulmaktadır. Bu belge adayların kimlik bilgileri, öğrenimleri, sınava girecekleri sınav merkezi tercihleri ve adres bilgilerini içermektedir.

4. Durumu başvurma koşullarına uyan adayların başvurabilmeleri için (a) Başvurma Belgesi'ni (b) başvurma ve sınav ücretini yatırdıklarına dair belgeyi en geç 12 Mart 2004 tarihine kadar ÖSYM'ye ulaşacak şekilde göndermeleri/vermeleri gerekir. Bu belgelerin ikisini birlikte ve kurallara uygun biçimde tamamlamış olarak zamanında ÖSYM'ye ulaştıramayanlar Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmek için başvurmuş sayılmaz.

5. Başvurma ve sınav ücreti 50 ABD dolarıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca konvertibilitesi kabul edilen 50 ABD doları karşılığı yabancı para da olabilir. Bu para YÖS - 2004 Kılavuzu'nda açıklanan yöntem uyarınca ÖSYM'ye ulaştırılır.

6. Adayların belgeleri ÖSYM'de incelenir. Bu incelemede, belgelerin tamam olup olmadığına bakılır. Belgeleri tamam olan adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" düzenlenir. Bu belge, "YÖS - 2004 Kılavuzu"nda açıklanacak yollarla adaylara ulaştırılır.

7. Adaylar, YÖS'e  giriş ve ülkelerinden çıkış için izin işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak durumundadırlar. ÖSYM, adayların kendi ülkeleri dışındaki sınav merkezlerine gidiş ve sınava giriş için izin almalarını ya da kendilerine pasaport çıkartılmasını sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

Sınav Merkezleri

8. YÖS, geçen yıl Türkiye'de Ankara'da, Türkiye dışında da Tiran (Arnavutluk), Bakü (Azerbaycan), Dakka (Bangladeş), Almatı (Kazakistan), Bişkek (Kırgızistan), Beyrut (Lübnan), Üsküp (Makedonya), Kuala Lumpur (Malezya), Kahire (Mısır), Ulanbator (Moğolistan), Taşkent (Özbekistan), İslamabad (Pakistan), Kazan (Rusya Federasyonu), Şam (Suriye) ve Amman (Ürdün)'de yapılmıştır. 2004 yılında sınavın yapılacağı merkezler, 2004 YÖS Kılavuzunda yer alacaktır.

Sınav

9. YÖS'te iki test uygulanır. Bu testlerden biri Temel Öğrenme Becerileri Testi, diğeri Türkçe Testi'dir. Temel Öğrenme Becerileri Testi, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu test dile çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. Türkçe Testi ise adayların Türkçe yazılmış ifadeleri anlama güçlerini ölçme amacını gütmektedir.

    YÖS, 18 Nisan 2004 Pazar günü yapılacaktır.

    Adayların, Ankara'da sınava girebilmeleri için pasaportlarının, Türkiye dışındaki merkezlerde ise o ülke için geçerli kimlik belgelerinin yanlarında olması gerekir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

10. YÖS'te uygulanacak iki testin puanları ayrı ayrı hesaplanır. Sonuçlar adaylara Temel Öğrenme Becerileri Testi Puanı ve Türkçe Testi Puanı olmak üzere iki puan halinde Sınav Sonuç Belgesi ile bildirilir. Sınav Sonuç Belgesi adayların adreslerine ÖSYM'ce postalanır.

Üniversiteye Kabul için Başvurma

11. Adaylar, okumak istedikleri üniversitelere kabul için doğrudan başvuracaklardır. Kabul için sınav sonuçları en önemli koşullardan biridir. Adaylar, üniversiteye YÖS sonucu ile başvuracaklarsa, bu sınavın Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40,000 puan alınması zorunludur. 

12. Adaylar YÖS dışında, başka uluslararası sınav sonuçlarıyla da üniversitelere başvurabileceklerdir. YÖS'ün eşdeğeri olarak belirlenen sınavlar üniversitelerin kabul koşulları arasında yer alacaktır.

13. YÖS içinde yer alan Türkçe Testi Puanı, öğretim dili ne olursa olsun hiçbir programa kabulde dikkate alınmaz. Türkçe puanı, yalnız öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarına kabul edilen adayların öğrenimlerine hemen başlayıp başlamayacaklarını belirlemede kullanılır.

14. Türkiye'de, bazı üniversitelerin bütün programlarında, bazılarının ise birkaç programında öğretim yabancı dille yapılmaktadır. Bunların dışındaki tüm yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçedir. Öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen adaylardan Türkçesi yetersiz olanlar, en geç bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini kanıtladıkları takdirde yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna devam ederler.

15. Üniversiteler, yabancı uyruklu adayların hangi tarihte kendilerine başvurabileceklerini ve adaylardan istedikleri koşulları Türkiye'de çıkan gazetelere ilan vererek duyuracaklardır. Bu ilanlar ayrıca üniversitelerin internet sitelerinde de yer alacaktır.

Öğrenim Ücreti

16. Yükseköğretim programları için cari hizmet maliyetlerine yapılacak katkının tutarları  yıllık olarak saptanır. 2003-2004 öğretim yılında yabancı uyruklular için ücret miktarları, kaydolunan programın özelliğine bağlı olarak devlet üniversitelerinde yıllık yaklaşık 750-1650 ABD doları arasındadır. Vakıf üniversitelerinde ise yıllık 7000-16000 ABD doları arasındadır.

    ÖSYM, yabancı uyruklu öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

Yurtlarda Barınma

17. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermektedirler. Ayrıca bazı üniversitelerin bünyelerinde de yurtlar bulunmaktadır. Yurtlarda kalanlar belli bir ücret öderler.

Öğrencilerin Geçimi

18. Öğrenciler  geçimlerini kendileri karşılar. Geçim masrafı ortalama olarak ayda 400-500 ABD doları tutmaktadır. Bu masrafları karşılayacak kaynağı sağladıklarını belgeleyemeyenlere Türkiye'de oturma izni verilmemektedir