Başvurma İşlemleri

 • Başvurmak isteyen adaylar yazılı olarak veya şahsen "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi,  06538, Ankara, TÜRKİYE" adresinden "Başvurma Belgesi" ile ilgili yılın ÖSYM-YÖS Kılavuzu'nu isterler.
  Bu belgeler, yılın kasım ayından itibaren ücretsiz olarak, şahsen başvuranlara elden verilir, yazılı başvuranlara ise posta ile gönderilir.
 • Durumu başvurma koşullarına uyan adayın, başvurmak için (a) Başvurma Belgesi ile birlikte (b) başvurma ve sınav ücretini yatırdığına dair belgenin aslını (suret veya fotokopi kabul edilmez) en geç Kılavuzda belirtilen tarihe kadar ÖSYM'ye ulaşacak şekilde göndermesi/vermesi gerekir. (Kuzey Kıbrıs'ta yerleşik bulunan adaylarla lise öğrenimini Kuzey Kıbrıs'ta tamamlayanların Muhaceret Dairesi Müdürlüğünce düzenlenmiş olan KKTC yurttaşı olmadığına dair belge veya "yurttaşlıktan çıkma belgesi"nin onaylı örneğini üçüncü belge olarak göndermeleri/vermeleri zorunludur.) Bu belgeleri birlikte ve kurallara uygun biçimde tamamlamış olarak zamanında ÖSYM'ye ulaştıramayanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmek için başvurmuş sayılmaz. Bu tür eksik ya da zamanında ulaştırılmamış belgeler işleme konmaz.

  Başvurma ve sınav ücreti olarak, "ÖSYM-YÖS-6028011-5008, T.C.Ziraat Bankası, Güvenevler Şubesi, Ankara" hesabına 50 ABD Doları yatırılması (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca değiştirilebilirliği kabul edilen, 50 ABD Doları karşılığı yabancı para olabilir) gerekir. Türkiye dışında yatıranlar banka çekini (teleks veya havale kâğıdı ve benzeri kabul edilmez), Türkiye'de yatıranlar ise bunun karşılığı makbuzu başvurma ve sınav ücretini yatırdığına dair belge olarak kullanırlar.

  Türkiye dışından başvurma ve sınav ücreti, Türkiye dışındaki muhabir bir banka ve uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile gönderilmelidir. Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır.

  Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.

   

 • Başvurma Belgesi, Kimlik Kartı, Kayıt Kartı ve Aday Bilgi Formu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Başvurma Belgesinin üzerinde açıklamalar ve dikkat edilmesi gereken bazı uyarılar bulunmaktadır.Başvurma Belgesi, bu uyarı ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra doldurulmalı ve üç bölümü birbirinden ayrılmadan bir bütün olarak ÖSYM'ye ulaştırılmalıdır.

  Başvurma Belgesine "Başvurma Numarası" basılmıştır. Bu numara bir yere kaydedilmelidir. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına giriş için başvurduktan sonra Merkeze yapılacak her başvuruda bu numaranın belirtilmesi gerekir.

  Başvurma Belgesinde istenen bilgiler, BÜYÜK HARFLERLE ve okunaklı olarak doldurulmalıdır. Başvurma Belgesinin üç bölümünde de verilen kimlik bilgileri pasaportta yazılı olan (pasaport alınmamışsa alınacak pasaportta yazılacak olan) bilgiler ve yazılışlarla aynı olmalıdır.

  Pasaport alınmışsa numarası, kayıt ve kimlik kartlarında ayrılan yerlere yazılmalıdır. Pasaport alınmamışsa bu numaranın yazılacağı yer boş bırakılmalıdır.

  Fotoğraf için ayrılan yere, son altı ay içerisinde net olarak cepheden çekilmiş bir fotoğraf zamkla yapıştırılacaktır.Bu belgede camları renkli gözlükle çekilmiş fotoğraf kullanılmamalıdır.

  Sınava girilecek merkez, Aday Bilgi Formunda işaretlenerek belirtilmelidir. Sınava girmek için birden fazla merkezi işaretleyen adaylar, ÖSYM'ce belirlenen merkezde sınava girmek zorundadır.