TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2010–TUS İlkbahar Dönemi: Düzeltme

(04.05.2010)

17-18 Nisan 2010 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının,

a)       Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) A kitapçığında yer alan 78. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 93. sorunun doğru cevabının C olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının E olduğu,

b)       Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) A kitapçığında yer alan 31. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 51. sorunun doğru cevabının E olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının A olduğu,

c)       Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) A kitapçığında yer alan 54. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 34. sorunun doğru cevabının C olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının seçenekler arasında bulunmadığı,

anlaşılmıştır.

Bu nedenle, (a) daki sorunun doğru cevabının E olarak, (b) deki sorunun doğru cevabının A olarak düzeltilerek, (c) deki sorunun ise tüm adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAV TAKVİMİ