TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

  • Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) 
  • TTBT için açıklama: 24.04.2013 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu Kararı ile 66. soru iptal edilmiş, 50. sorunun cevap şıkkı “D” olarak değiştirilmiş ve bu karar doğrultusunda cevap anahtarı güncellenmiştir.

  • Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) 
  • KTBT için açıklama: 24.04.2013 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu Kararı ile 1., 26., 62., 109. ve 118. sorular iptal edilmiş, 91. sorunun cevap şıkkı “B” olarak değiştirilmiş ve bu karar doğrultusunda cevap anahtarı güncellenmiştir.

    SINAV TAKVİMİ