ÜDS ile İlgili Sorular

New Page 1

·  Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı nedir?
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun  24. ve  65. maddeleri gereğince hazırlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Doçentlik Sınav Yönetmeliği" uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da gireceklerdir. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları  ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu  öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sınav sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

·  Sınava başvurunun başlama ve bitiş tarihleri nedir?
Başvuru tarihleri basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasında basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.
 

·  Başvurma işlemini nasıl yapabilirim?
ÜDS’ye başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÜDS'ye hiç başvurmamış adaylar başvurularını; başvuru merkezleri (Üniversite Rektörlükleri ÜDS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.) aracılığıyla, önceki dönemlerden ÜDS’ye başvurmuş adaylar ise; Bireysel olarak İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili döneme ait ÜDS kılavuzundan ulaşılabilir.

 

·  Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?
Kılavuz ve sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir.
 

·  Sınav ne zaman ve nerede yapılacaktır?
Sınav Mart ve Ekim aylarında olmak üzere senede iki kez; Adana,Ankara,Antalya,Bursa,Diyarbakır,Erzurum,Eskişehir,İstanbul,İzmir,Konya,Malatya,Samsun,Sivas,Trabzon,Van ve Lefkoşa'da yapılacaktır. Sınav tarihi; ilgili dönemin ÜDS Kılavuzunda, basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasındaki basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.
 

·  Sınavda ne gibi sorular çıkacak ve nereden soru sorulacaktır?
ÜDS'de sınav alanı ile ilgili olarak kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır.
ÜDS'de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak, sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılmayacaktır.
 

·  ÜDS kaç alanda ve kaç dilde yapılmaktadır?
ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda; Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılmaktadır.
 

·  Almanca, Fransızca ve İngilizce'nin dışında başka bir dilden sınava girmek istiyorum, ne yapabilirim?
Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında yabancı dil sınavı açılmasına Üniversitelerarası Kurul karar verir. Doçentlik  Bilim Sınavına  Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak  isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilmesi ve bu dilden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadırlar.
 

·  ÜDS'den yabancı dil koşulunun sağlanması için doçent adaylarının kaç puan alması gerekir?
Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65,000, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55,000  puan almaları gerekir..
 

·  TOEFL ve İELTS sonuçları ÜDS yerine kullanılabilir mi?
Türkiye'de veya uluslararası düzeyde merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarının ÜDS'ye eşdeğerlik durumları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenmektedir. Buna göre ülkemizde ve uluslararası düzeyde uygulanan sınavların (TOEFL, IELTS) ÜDS'ye eşdeğerlik durumları tablo halinde aşağıda verilmiştir (TOEFL, IELTS sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır.).
            TÜRKİYE'DE VE ULUSLARARASI DÜZEYDE YAPILAN SINAVLARIN

                     ÜDS'YE EŞDEĞERLİĞİNE AİT UYGULAMALAR

 

 

ÜDS

KPDS

         TOEFL

İELTS

 

 

 

Eski

Yeni

IBT

 

DOÇENTLİK

65

65 *

513

183

65

6,0 (Her Bölümden)

 

·   ÜDS'nin kapsadığı temel alanlar nelerdir?
Fen Bilimleri: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim (fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık.
Sağlık Bilimleri: Sağlık Bilimleri.
Sosyal Bilimler: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar), Mesleki Eğitim (sosyal kısımlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler.
Yukarıda sözü edilen doçentlik temel alanlarının hangisinden doçentlik sınavına başvurulacaksa ÜDS'ye o alandan girmek zorunludur.
 

·   Sınava Giriş ve Kimlik Belgem gelmedi. Ne yapmam gerekir?

Sınava girilecek binayı ve salonu gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi  sınavdan önce adayların adreslerine postalanacaktır. ÖSYM tarafından gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya  kaybolmasından  Merkezimiz sorumlu değildir.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÜDS'nin yapılacağı illerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden (Yöneticiliklerin adresleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenilebilir.)  sınav haftasında 3,00 YTL ücret ödeyerek  yenisini çıkartabilirler. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi dilekçe ile ÖSYM’den temin edilemez.
 

·  Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?
Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca sonuçlar Merkezimizin internet sayfasından da T.C. Kimlik Numaraları kullanılmak suretiyle öğrenilebilir.
 

·  Sınav sonucunun tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?
Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazılı olarak, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiş Genel Amaçlı Dilekçe Örneği'ni kullanarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ilgili hesaba sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırdıklarını gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir.
 

·  Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum, ne yapmam gerekir?
Sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi; Başvurma Belgesini teslim etmeyen; başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
 

·  Değerlendirme işlemi nasıl yapılıyor?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak yüz üzerinden ÜDS puanları hesaplanacaktır.