KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, Merkezimiz tarafından 2003 Kamu Personel Seçme Sınavı-Öğretmenlik (2003 KPSS-Öğretmenlik) adı ile bir sınav yapılacaktır. Bu sınav, 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli branşlardan öğretmen ihtiyacının karşılanması için Başbakanlık oluru ile 20 000 öğretmen kadrosuna açıktan atama izni verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının 2003 yılında hangi öğretmenlik alanlarından öğretmen alacağı ve hangi alanlarda pedagojik formasyon sertifikası olanların atanmak üzere başvurabileceği, daha sonra kamuoyuna duyurulacak ve bu bilgiler 2003 KPSS-Öğretmenlik Kılavuzunda ayrıntılı olarak yer alacaktır.

2003 KPSS-Öğretmenlik için başvurular 05-11 Haziran 2003 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, 2003 KPSS-Öğretmenlik Kılavuzu ve Başvurma Belgesinden oluşan başvuru evrakını 05 Haziran 2003 tarihinden itibaren il merkezlerindeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ÖSYM Temsilciliğinden 3 500 000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL karşılığında alabileceklerdir. Adaylar kurallara uygun olarak doldurdukları Başvurma Belgesini, 40 000 000 (kırkmilyon) TL olan sınav ücretini bankaya yatırdıklarını gösteren Banka Dekontu ile birlikte Başvurma Belgesini aldıkları ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine 11 Haziran 2003 Çarşamba günü mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.

Bu sınava, öğretmenlik kadrolarına atanabilme niteliklerine sahip olanlar (öğretmen yetiştiren yükseköğretim programları mezunları veya bu programlardan mezun olabilecek durumda olanlar; lisans mezunu olup, pedagojik formasyon sertifikası alanlar; Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin öğretmenlik alanlarından mezun olanlar) başvurabilecektir. Halen mezun durumda olmayan öğrenciler, sınavın geçerlik süresinin sınav tarihinden itibaren iki yıl olduğunu ve mezun olabilecekleri tarihi göz önünde tutarak, sınava girmeye kendileri karar vereceklerdir.

2003 KPSS-Öğretmenlik için sınav 13 Temmuz 2003 tarihinde, Merkezimiz tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon, Van ve Lefkoşa'da yapılacaktır.

2003 KPSS-Öğretmenlik sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır.

2002-KPSS'ye girmiş öğretmen adayları, öğretmenlik ile ilgili KPSSP10 puanını almışlarsa, bu puanla atanmak üzere doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına başvuracaklardır. Bu adaylar puanlarını yükseltmek için 2003 KPSS-Öğretmenlik'e de girebilirler.

2003 KPSS-Öğretmenlik iki oturumda yapılacaktır. Sabah oturumunda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden oluşan ve genellikle genel yetenek tipinde sorulardan oluşan bir test uygulanacak, öğleden sonraki oturumda ise adaylar Eğitim Bilimleri Testini alacaklardır. Adaylar sınav sonuçlarının nasıl değerlendirileceğine ve sonuçları nasıl öğrenebileceklerine ilişkin bilgileri 2003 KPSS-Öğretmenlik Kılavuzunda bulabileceklerdir. Adaylar, 2003 KPSS-Öğretmenlik sonuçları belli olduktan sonra koşullarını karşıladıkları kadrolara atanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına doğrudan başvuracaklardır. Öğretmenlik kadrolarına atanmak için başvurma tarihi ve şekli Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca ilan edilecektir.

Basınımıza saygıyla duyurulur.

                                                              Prof. Dr. Savaş Küçükyavuz
                                                                                  Başkan

SINAV TAKVİMİ