KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

2003 KPSS-A GRUBU)

2003 A Grubu Kadrolar İçin Kamu Personel Seçme Sınavı (2003 KPSS-A Grubu), 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı) yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine göre A Grubu Kadrolar için 15-16 Kasım 2003 tarihlerinde Merkezimiz tarafından yapılacaktır. Bu sınava girebilmek için en az lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından mezun/mezun olabilecek durumda olmak gerekir.
2003 KPSS-A Grubu'na yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde A Grubu Kadrolar olarak belirlenen kadrolara atanmak isteyen adaylar başvuracaklardır. A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Yukarıda tanımlandığı gibi, bu kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır.
2003 KPSS-A Grubu sonuçları B Grubu Kadrolar için kullanılmayacaktır.
2003 KPSS-A Grubu'na başvurma işlemleri il merkezlerindeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin açacakları başvuru bürolarınca yürütülecektir. 2003 KPSS-A Grubu başvuru bürolarına gelen adaylara önce "2003 KPSS-A Grubu Başvuruya İlişkin Açıklamalar" başlıklı bir duyuru verilecek, adaylar bu duyuruda yer alan bilgileri göz önünde tutarak Kılavuz, Başvurma Belgesi ve Soru Örnekleri Kitapçığından oluşan başvuru evrakını alıp almayacaklarına karar vereceklerdir. Başvuru evrakını almak isteyen adaylar bu evrakı başvuru bürolarından 06 Ekim 2003-10 Ekim 2003 tarihleri arasında 3 500 000 TL karşılığında alabilecekler ve Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurdukları Başvurma Belgesi ile sınav ücretini yatırdıklarını belgeleyen Banka Dekontunu en geç 10 Ekim 2003 Cuma günü mesai bitimine kadar Başvuru Evrakını aldıkları ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine teslim edeceklerdir.
2003 KPSS-A Grubu, ÖSYM tarafından 15-16 Kasım 2003 tarihlerinde Cumartesi sabah, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere üç oturumda Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Zonguldak ve Kırıkkale illeri ile Lefkoşa'da yapılacaktır.
2002 yılında yapılan KPSS sonuçları halen geçerliliğini korumaktadır. 2002-KPSS'ye giren adaylar puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2003 KPSS-A Grubu'na da girebilirler.
Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.
Tüm adaylar 2003 KPSS-A Grubu'nun Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadırlar. Sınav ücreti, T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birine T.C. Kimlik Numaralarının verilmesi suretiyle yatırılacaktır. Sadece Cumartesi sabah oturumuna girmek isteyen adaylar, sınav ücreti olarak bankaya 30 000 000 TL, Cumartesi sabah oturumuna ek olarak diğer oturumlardan en az birine de gireceklerse Cumartesi sabah oturumu dahil 35 000 000 TL ödeyeceklerdir.
2003 KPSS-A Grubu sonuçları, sadece A Grubu Kadrolar için, sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır.
2003 KPSS-A Grubu Kılavuzunda başvurma, sınav ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Basınımıza saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Savaş Küçükyavuz
Başkan

SINAV TAKVİMİ