KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

2006 KPSS/1 SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGELERİNİN ALINABİLECEĞİ

ÖSYM SINAV MERKEZ YÖNETİCİLİKLERİ

MERKEZ ADIMERKEZ YÖNETİCİSİ ADI SOYADI VE MERKEZİN BULUNDUĞU ADRESTELEFON NOFAKS NO
ADANAProf.Dr.Halis ARIOĞLU Çukurova Üniversitesi ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliği(322)3386377(322)3386376
ADIYAMANProf.Dr.Murat ÖZMEN İnönü Üniversitesi Adıyaman Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı(416)3410010(416)2231774
AFYONProf.Dr. Halim SÖZBİLİR Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü(272)2281414(272)2281401
AĞRIProf.Dr.Bilge SEYİDOĞLU Atatürk Üniversitesi  Ağrı Eğitim Fakültesi Dekanlığı (472)2151670(472)2151182
AMASYAProf.Dr. Zafer EREN  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğit,im Fakültesi Dekanlığı(358)2526220(358)2526222
ANKARA(BÜRO)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi / Bilkent(312)2988703(312)2664330
ANTALYAProf.Dr.Ramazan İKİZ Akdeniz Üniversitesi Ö.S.Y.M.Bürosu Fen.Bil.Enst.Binası(242)2274448(242)2270030
ARTVİNProf.Dr.Cantürk GÜMÜŞ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dekanlığı(466)2126948(466)2126951
AYDINProf.Dr.Osman KAYA Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlükğü Aytepe (256)2146682(256)2146687
BALIKESİRYrd.Doç.Dr.Ömer S.MERTBAŞ Balıkesir Üniv. ÖSYM Snv.Mrk.Yön.Aygören Mah.(266)2459078(266)2459078
BİLECİKYrd.Doç.Dr.Zakir POYRAZ Anadolu Üniversitesi Bilecik M.Y.O.(228)2160061(228)2160026
BİNGÖLProf.Dr.Aydın GİRGİN  Fırat Üniversitesi Bingöl M.Y.O.(426)2132550(426)2132866
BİTLİSYrd.Doç.Dr. Fevzi ERDOĞAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis Sağlık  M.Y.O.(434)2266719(434)2266718
BOLUProf.Dr. Kıvılcım KILIÇ  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi(374)2541000(374)2534506
BURDURProf.Dr. Gökay YILDIZ  Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı (248)2346003(248)2346005
BURSAProf.Dr.İsmet KAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bil. 1.Kat Görükle Kampüsü(224)4428666(224)4428018
ÇANAKKALEProf.Dr.Osman DEMİRCAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (286)2180612(286)2180608
ÇANKIRIProf.Dr.Sabahattin BALCI Ankara Üniversitesi Çankırı M.Y.O.(376)2137043(376)2133601
ÇORUMDoç.Dr.İrfan ÇAĞLAR Gazi Üniversitesi Çorum M.Y.O.(364)2230800(364)2230806
DENİZLİProf.Dr.İnan ÖZER Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü(258)2131963(258)2134039
DİYARBAKIRProf.Dr.Halil HOŞGÖREN Dicle Üni.Fen Edebiyat Fakültesi(412)2488301(412)2488046
EDİRNEProf.Dr.Ahmet CİHAN Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü(284)2352965(284)2358237
ELAZIĞProf.Dr.Kazım PIHTILI Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Böl. (424)2370070(424)2123393
ERZİNCANProf.Dr.Şakir BAYINDIR Atatürk Üniversitesi Erzincan M.Y.O.Müdürlüğü (446)2266600(446)2266601
ERZURUMProf.Dr.Ümit DEMİR Atatürk Üniversitesi Fen -Edebiyat Fakültesi(442)2360946(442)2360948
ESKİŞEHİRProf.Dr:Fazıl TEKİN Osmangazi Üni. İİBF Meşelik Kampüsü (222)2292523(222)2292527
GAZİANTEPProf.Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Dahili Tıp Bil.(342)3601200(342)3609393
GİRESUNProf.Dr.Metin BERBER Karadeniz Teknik Üniv. Giresun İİBF Fakültesi Dekanlığı(454)2155372(454)2155375
GÜMÜŞHANEProf.Dr.Osman BEKTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Mühendislik Fakültesi (456)2337425(456)2337427
HAKKARİYrd.Doç.Dr.Tahir YAŞAR Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkari M.Y.O.(438)2118357(438)2118357
HATAYProf.Dr.Metin GÜRKANLAR Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü(326)2213302(326)2213300
ISPARTAProf.Dr.İsmail KARACA Süleyman Demirel Ziraat Fak.(246)2111020(246)2371047
MERSİNProf.Dr.Süha AYDIN Mersin Üniversitesi Rektörlüğü(324)3610026(324)3610096
İSTANBUL-AVRUPA İL SINAV YÖNETİCİLİĞİProf.Dr. Ertuğrul DOĞAN İstanbul Üni. Deniz. Bil. ve İşletmesi Enstitüsü Müşküle Sok. No:1 Vefa 
İSTANBUL-ANADOLU ÖSYM(BÜRO)Hakimiyet-i Milliye Caddesi No:83 Üsküdar(216)4928888 
İZMİRProf.Dr.Hüsnü ERKAN Ege Üni.Rektörlük Binası Bornova(232)4204189(232)3399090
KARSProf.Dr.Necati KAYA Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü(474)2124386 (474)2426847
KASTAMONUProf.Dr.Yılmaz ŞENDURUR Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığı(366)2142041(366)2123353
KAYSERİProf.Dr.Abdulvahap TAŞTAN Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (352)4375052(352)4374200
KIRKLARELİProf.Dr.Şevket Erol OKAN Trakya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi(288)2461665(288)2461650
KIRŞEHİRProf.Dr. Zeki Cemil ARDA Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dekanlığı(386)2134511(386)2134513
KOCAELİProf.Dr.Vasfi HAFTACI Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü (262)3031751(262)3313921
KONYAProf.Dr.Salih YILDIZ Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (332)2411500(332)3509693
KÜTAHYAYrd.Doç.Dr.Orhan ELMACI Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F.(274)2652193(274)2270455
MALATYAProf.Dr.Fatih HİLMİOĞLU İnönü Üniversitesi Rektörlüğü (422)3410010(422)3410510
MANİSAProf.Dr.Cengiz YILMAZ Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü (236)2318440(236)2372442
K.MARAŞProf.Dr.M.Kemal ATİK Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü.İlahiyat Fakültesi (344)2512322(344)2254391
MARDİNYrd.Doç.Dr.Fazıl KARADENİZ Dicle Üniversitesi Mardin M.Y.O.Müdürlüğü (482)2151937(482)2153355
MUĞLAProf.Dr. Şener OKTİK Muğla Üni.Rektörlüğü (252)2111013(252)2239274
MUŞYrd.Doç.Dr. Nihat TOSUN Fırat Üniversitesi Muş M.Y.O.Müdürlüğü (436)2312198(436)2312201
NEVŞEHİRProf.Dr.Mahir NAKİP Erciyes Üniversitesi Nevşehir İ.İ.B.F.Dekanlığı(384)2152007(384)2152010
NİĞDEProf.Dr. Adnan GÖRÜR Niğde Üniversitesi Rektörlüğü(388)2112619(388)2112607
ORDUProf.Dr.Saim Zeki BOSTAN Karadeniz Teknik Üni.Ordu Zıraat Fak. Dekanlığı (452)2349504(452)2251261
RİZEProf.Dr. S.Kemal SANDIKÇI Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi (464)2141120(464)2141124
SAKARYAProf.Dr.Mehmet DURMAN Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü(264)3460353(264)3460120
SAMSUNProf.Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU Ondokuz Mayıs Üni. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji  Böl.(362)3121919(362)4576081
SİİRTProf.Dr. A. Selçuk ERTEKİN Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi Dekanlığı(484)2231224(484)2236631
SİNOPProf.Dr.Levent BAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi (368)2876265(368)2876255
SİVASDoç.Dr. Ergun PINARBAŞI  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak.Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD (346)2191010(346)2191144
TEKİRDAĞProf.Dr.Ahmet ÇITIR Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi(282)2931442(282)2931329
TOKATProf.Dr.Yaşar AKÇA Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü(356)2521616(356)2521523
TRABZONProf.Dr.Celalettin KARAALİ Karadeniz Teknik Üni. Müh.Mim. Fak..(462)3251455(462)3250376
TUNCELİDoç.Dr. Yakup DEMİR  Fırat Üniversitesi Tunceli M.Y.O.Müdürlüğü (428)2131814(428)2131861
Ş.URFAProf.Dr.İbrahim BOLAT Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (414)2473068(414)3146181
UŞAKProf.Dr.Adnan ŞİŞMAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesi Dekanlığı (276)2634269(276)2634254
VANProf.Dr.Hasan CEYLAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü(432)2251053(432)2251800
YOZGATYrd.Doç.Dr.Ömer DEMİR Erciyes Üniversitesi Yozgat M.Y.O. Müdürlüğü(354)2171781(354)2171780
ZONGULDAKProf.Dr.Turgay ATALAY Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü (372)2574018(372)2572140
AKSARAYProf.Dr.Halil BAŞ Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi Dekanlığı(382)2150341(382)2150592
BAYBURT.Doç.Dr.Abdullah KOPUZLU Atatürk Üniversitesi Bayburt M.Y.O.(458)2116399(458)2116401
KARAMANYrd.Doç.Dr. M.Uğur YILDIZ  Selçuk Üniversitesi Karaman M.Y.O.Müdürlüğü(338)2280328(338)2280331
KIRIKKALEDoç.Dr. Halit GÜNDOĞAN Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi(318)3572460(318)3572461
BATMANProf.Dr.Mehmet BAŞHAN Dicle Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekan lığı(488)2158006(488)2158006
ŞIRNAKOkutman Mustafa BALTA Dicle Üniversitesi Şırnak M.Y.O.(486)2164008(486)2163285
BARTINProf.Dr.Hüdaverdi EROĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fak. Dekanlığı(378)2277420(378)2287205
ARDAHANDoç.Dr. Burhan ÖZBA  Kafkas Üniversitesi Ardahan M.Y.O Müdürlüğü(478)2112687(478)2112973
IĞDIRÖğr.Gör.Turgut ÖCAL Kafkas Üniversitesi Iğdır M.Y.O.Müdürlüğü (476)2278232(476)2274020
YALOVAProf.Dr.O.Sacit GÖRGÜL Uludağ Üniversitesi Yalova M.Y.O.Müdürlüğü(226)8115038(226)8122979
KARABÜKProf.Dr.Etem Sait ÖZ Zonguldak Karaelmas Üni.Karabük Teknik Eğitim Fak.Dekanlığı(370)4338201(370)4338204
KİLİSDoç.Dr.Sadrettin PENÇE Gaziantep Üniversitesi Kilis M.Y.O.(348)8142664(348)8142669
OSMANİYEProf.Dr. Erdem KOÇ Çukurova Üniversitesi Osmaniye M.Y.O.Müdürlüğü(328)8250099(328)8250097
DÜZCEProf.Dr.Meryem ÇAM Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fakültesi (380)5413344(380)5413184
LEFKOŞA        Yrd.Doç.Dr.Oğuz Veli BEİDOĞLU ÖSYM Temsilciliği Bedrettin Demirel Cad.No:101(392)2278786(392)2272069
SINAV TAKVİMİ