ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖSYM BASIN TOPLANTISI

(20 Temmuz 2001)

2001 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI

17 Haziran 2001 tarihinde yapılan 2001 Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) ilişkin puanlama işlemleri tamamlanmıştır. Bu sınavın sonuçlarına göre her aday için Sözel Ağırlıklı (ÖSS-SÖZ), Sayısal Ağırlıklı (ÖSS-SAY), Eşit Ağırlıklı (ÖSS-EA) ve 24 Haziran 2001 tarihinde yapılan 2001 Yabancı Dil Sınavına (YDS) girilmişse Yabancı Dil Ağırlıklı (ÖSS-DİL) olmak üzere dört tür puan hesaplanmıştır. Bu puanların en az birinden 105,000 ve daha fazla ÖSS puanı alan adaylar 2001-ÖSS’yi kazanmış durumdadırlar. 105,000 ile 119,999 arasında ÖSS puanı alanlar sadece iki yıllık meslek yüksekokulları ile açıköğretim programlarını (açıköğretim İngilizce Öğretmenliği programı için İngilizce ÖSS-DİL puanının en az 110,000 olması gereklidir), 120,000 ve daha fazla ÖSS puanı alanlar ise koşullarını karşılayabildikleri tüm yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Adaylar 2001-ÖSS Sınav Sonuç Belgesi ile kendilerine bildirilen Y-ÖSS puanlarını, bu puanlarla ilgili sıralarını ve yüzdelik dilimlerini bilerek yükseköğretim programlarını tercih edeceklerdir. 2001-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 2000-ÖSYS sonucunda yerleştirilen adaylara ait en küçük puanlar ve yüzdelik dilimler de verilmiş durumdadır. Adaylar bu bilgileri kullanarak daha gerçekçi tercihler yapabileceklerdir.

2001-ÖSS’ye giren adaylar puanlarını internetten, 900’lü telefon hatlarından ve WAP uyumlu cep telefonlarından öğrenebileceklerdir. Bu adresler ekte verilmiştir. Ayrıca Sınav Sonuç Gazetesinde 105,000-119,999 arasında puan alanlar ile 120,000 ve daha fazla puan alan adayların ÖSYM numaraları da yayımlanmış olacaktır.

2001-ÖSS Sınav Sonuç Belgeleri adayların adreslerine 21 Temmuz 2001 tarihinden itibaren gönderilmeye başlanacaktır.

2001-ÖSS’yi 105,000 ve daha fazla puan alarak kazanmış olan adaylar, daha önce adreslerine posta ile gönderilmiş olan 2001-ÖSYS Tercih Formunu ve yurtta kalmak istiyorlarsa Tercih Formunun arkasındaki YURTKUR Başvuru Formunu, 2001-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yazılı kurallara göre dolduracaklar ve tercih formlarını 1-10 Ağustos 2001 tarihleri arasında Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerinden veya ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden birine teslim ederek karşılığında Tercih Formu Alındı Belgesini alacaklardır.

Bu yıl ilk kez, adaylar yükseköğretim programları tercihlerini İnternet yoluyla da ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. Bu amaçla internette iki ayrı sayfa bulunmaktadır. Bu sayfalardan birinde adaylar, tercihlerini yapabilmek için gereksinme duydukları bazı bilgileri bulacaklar, diğer sayfayı da yaptıkları tercih sıralamalarını ÖSYM’ye göndermek için kullanacaklardır. Tercihlerini internetle gönderen adayların, Tercih Formlarını ayrıca Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerine veya ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine teslim etme zorunlulukları yoktur. Hem basılı Tercih Formunu teslim eden hem de tercihlerini internet yoluyla gönderen adayların ÖSYM’ce basılı formdaki tercihleri esas alınacaktır. Tercihlerin internet yoluyla gönderilmesine ilişkin her türlü bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde bulunmaktadır.

2001-ÖSS’ye İLİŞKİN BAZI SAYISAL BİLGİLER

2001-ÖSS’ye başvuran 1 473 908 adaydan 1 419 127’si sınava girmiş, 54 781 aday sınava girmemiştir. Sınava giren 1 419 127 adaydan 1 418 914’ünün sınavı geçerli sayılmış, 213 adayın sınavı geçersiz sayılmıştır. Sınavı geçersiz sayılan 213 adaydan, 32’si Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmadan sınava alınmış, 9’u sınavda yerine başkasını sokmuş, 28’i salonda kopya çekmiş, 16’sı Diyarbakır’da radyo ile örgütlü kopya eylemine karışmış ve 128’i sınav kurallarına uymamıştır.

Sınavı geçerli sayılan 1 418 914 adaydan 1 409 595’inin ÖSS puanı hesaplanmış, 9 319 adayın ise Sayısal ve Sözel ham puanlarının her ikisi de 0,5’in altında olduğundan ÖSS puanları hesaplanmamıştır.

Aşağıda görüldüğü gibi, sınavı geçerli sayılan 1 418 914 adaydan 1 026 903'ü dört puan türünün en az birinden 105,000 ve daha fazla puan alarak 2001-ÖSS’yi kazanmış durumdadır. Bu durumda 2001-ÖSS’de sınavı geçerli sayılan adayların %72,4’ü başarılı olmuştur. ÖSS’yi kazanamayan aday sayısı 392 011’dir (%27,6). Sınavda dört puan türünün en az birinden 120,000 ve daha fazla puan alan aday sayısı 651 733’tür (%45,9).

TÜM ADAYLAR
2001-ÖSS’de Sınavı Geçerli Aday sayısı 105,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar%120,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar%
1 418 9141 026 90372,4651 733 45,9

 

ÖZÜRLÜLER

2001-ÖSS’ye 875 özürlü aday girmiştir. Bu adaylardan 714’ü, 105,000 ve daha fazla puan alarak başarılı olmuştur. Sınavda dört puan türünün en az birinden 120,000 ve daha fazla puan alan özürlü aday sayısı 330’dur.

2001-ÖSS’de Sınavı Geçerli Aday sayısı 105,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar%120,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar%
87571481,633037,7

 

Yukarıda da görüldüğü gibi, özürlü adayların %81,6’sı ÖSS’yi kazanmış, %37,7’si 120,000 ve daha fazla ÖSS puanı almıştır.

2001-ÖSS EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK ÖSS PUANLARI

2001-ÖSS’de alınan en büyük ve en küçük ÖSS puanları aşağıda gösterilmiştir. Bu çizelgede görüldüğü gibi en büyük ÖSS puanı, ÖSS-Sayısal (ÖSS-SAY) 189,621, en küçük ÖSS-DİL 43,974 olmuştur.

 

 En Büyük ÖSS PuanlarıEn Küçük ÖSS Puanları
ÖSS-SAY189,62179,486
ÖSS-SÖZ171,98766,680
ÖSS-EA172,55677,690
ÖSS-DİL144,40243,974

 

2001-ÖSS’de CİNSİYETE GÖRE BAŞARI DURUMU

2001-ÖSS’de sınavı geçerli sayılan 1 418 914 adaydan 837 658’i erkek (%59,0), 581 256’sı kızdır (%41,0). Erkek adaylardan %69,5’i, kız adaylardan da %76,5’i 2001-ÖSS’yi kazanmış durumdadır. Erkek adayların %43,9’u, kız adayların %48,9’u dört puan türünün en az birinden 120,000 ve daha fazla puan almışlardır.

2001-ÖSS TESTLERİN ORTALAMALARI VE STANDART SAPMALARI *

2001-ÖSS’de uygulanan testlerin ortalama ve standart sapmaları aşağıda verilmiştir. Sayısal Testin ortalaması 11,94 ve Sözel Testin ortalaması 33,30’dur. Sayısal Testin içindeki Matematik sorularının ortalaması 7,79, Fen Bilimleri sorularının ortalaması 4,15; Sözel Testin içindeki Türkçe sorularının ortalaması 20,03, Sosyal Bilimler sorularının ortalaması ise 13,27 olmuştur. Almanca Testinin ortalaması 59,09, Fransızca Testinin ortalaması 73,90 ve İngilizce Testinin ortalaması 59,89’dur.

Testin AdıSoru SayısıOrtalamaStandart Sapma
Sayısal9011,9420,19
  Matematik457,7912,05
  Fen Bilimleri454,159,06
Sözel9033,3021,59
  Türkçe4520,0312,33
  Sosyal Bilimler4513,2710,71
Yabancı Dil
  Almanca10059,0929,31
  Fransızca10073,9023,65
  İngilizce10059,8929,63

 

* Bu istatistikler 2000-2001 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar esas alınarak elde edilmiştir.

OKUL TÜRÜNE GÖRE 2001-ÖSS’de BAŞARI DURUMU

Okul türlerine göre 2001-ÖSS’de dört puan türünün en az birinden 105,000 ve daha fazla ÖSS puanı alarak ÖSS’yi kazanan aday sayıları ile 120,000 ve daha fazla ÖSS puanı alan aday sayıları aşağıda verilmiştir. Genel liselerde sınavı geçerli olan 658 102 adaydan %79,2’si (521 371 aday) en az bir puan türünde 105,000 ve daha fazla puan alarak 2001-ÖSS’yi kazanmış, bu adayların %51,5’i (338 732 aday) de en az bir puan türünde 120,000 ve daha fazla puan almıştır. Gerek ÖSS’yi kazanma ve gerekse 120,000 ve daha fazla puan alma yönünden en başarılı liseler Fen Liseleridir.

OKUL TÜRÜSınavı Geçerli
Aday Sayısı
 

Kazanan
Aday Sayısı
 
%20,000 ve Daha Fazla Puan Alan
Aday Sayısı
 
%
Lise65810252137179,233873251,5
Y.Dil Ağırlıklı Lise704846941698,56290489,2
Özel Lise7096647791,3508071,6
Anadolu Lisesi424254192898,83970193,6
Y.Dille Öğretim Yapan Özel Lise172831658796,01415481,9
Fen Lisesi3451342899,3338198,0
Özel Fen Lisesi1861184799,2175894,5
Askeri Lise53352999,250394,4
Akşam Lisesi62727644,011217,9
Özel Akşam Lisesi3699177347,968618,5
Açıköğretim Lisesi300111870362,31004433,5
Çok Programlı Lise485092521952,01213025,0
Güzel Sanatlar Lisesi96188291,864867,4
Öğretmen Lisesi131211265396,41151987,8
İmam Hatip Lisesi856536582676,94574753,4
Ticaret Meslek Lisesi1276467141156,03042523,8
Teknik Lise195491483175,9733337,5
Endüstri Meslek Lisesi1775858018745,22954916,6
Kız Meslek Lisesi595363455258,01566826,3
Sağlık Meslek Lisesi331282547876,91384241,8
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi8062611075,8365345,3
Sekreterlik Meslek Lisesi47440184,627157,2
Astsubay Hazırlama Okulu3075263285,6136944,5
Diğer Meslek Lisesi4547372381,9228850,3
Toplam1418914102690372,465173345,9

 

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE 2001-ÖSS’de BAŞARI DURUMU

2001-ÖSS’de sınavı geçerli sayılan adayların öğrenim durumlarına göre başarı durumları aşağıda gösterilmiştir. Son sınıf düzeyinde olan 498 507 adaydan 307 852’si (%61,8) 105,000 ve daha fazla; 184 130’u (%36,9) da 120,000 ve daha fazla puan almışlardır. Bir yükseköğretim programını bitirmiş adayların %94,6’sı 105,000 ve daha fazla; %66,6’sı ise 120,000 ve daha fazla puan almıştır.

Öğrenim DurumuSınavı Geçerli105,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar%120,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar%
Son Sınıf Düzeyinde498 507307 85261,8184 13036,9
Mezun, Daha Önce Yerleşmemiş664 634479 68272,2302 86145,6
Daha Önce Yerleşmiş207 398193 59793,3132 50563,9
Bir YükseköğretimProgramını Bitirmiş48 37545 77294,632 23766,6
TOPLAM1 418 9141 026 90372,4651 73345,9

 

2001-ÖSS’de İLLERİN BAŞARI DURUMLARI

2001-ÖSS sonuçlarına göre illerin durumları ekte verilmiştir. Bu tabloda ilk üç sütun, illere göre sınava giren, sınavı kazanan ve kazanan adayların sınava giren adaylara göre yüzdelerini (Kazanma Oranı); son üç sütun ise illerin ÖSS puan ortalamalarını göstermektedir. Kazanma oranına göre ilk üç il Antalya, Aydın ve İzmir’dir.

 

Y-ÖSS PUANLARI

Adaylar, yükseköğretim programları arasından yapacakları tercihlere, ÖSS puanlarına ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının eklenmesi ile oluşan Y-ÖSS puanları kullanılarak yerleştirileceklerdir. Tercihler belirlenirken adayların Y-ÖSS puanlarını ve bu puanların yüzdelik dilimlerini göz önünde tutmaları uygun olur.

Y-ÖSS puanları, ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,2 ve 0,5 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmesiyle elde edilmektedir. Meslek lisesi mezunlarına ayrıca, kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken ek puan da verilmektedir. Tercihler yapılırken adayların Y-ÖSS puan türlerinin hangilerinden, hangi yükseköğretim programlarına yerleştirilirken yararlanabileceklerini de dikkate almaları kendi yararlarına olacaktır.

2001-ÖSS’de en büyük Y-ÖSS puanları, Y-ÖSS-SAY 229,621; Y-ÖSS-SÖZ 211,987; Y-ÖSS-EA 212,556 ve Y-ÖSS-DİL 184,402 olmuştur.

6217 lise ve dengi okuldan diploma notlarının çok kısa sürede toplanması için il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürlükleri büyük çaba göstermişlerdir. 2001-ÖSS sonuçlarının geçen yıla göre daha erken bir tarihte adaylara duyurulması bu çabalar sayesinde mümkün olabilmiştir. Bu sonuca ulaşmada katkısı olan tüm görevlilere teşekkür ederim.

2001-ÖSS’nin büyük bir düzen içinde uygulanması, İçişleri Bakanlığımızın sınav öncesinde ve sınav sırasında aldığı güvenlik önlemleri ve güvenlik güçlerimizin özveri ile çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir. Sınav devam ederken “Diyarbakır’da sınav sorularının cevapları radyo ile yayımlanıyor” ihbarını alır almaz, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, sınav bitmeden çok kısa sürede tüm önlemleri alarak radyo yayını için önceden örgüt kuran ve bu örgüte para vererek radyo yayınından yararlanmak isteyen adayları suçüstü yakalamak suretiyle 2001-ÖSS’nin diğer illerde olduğu gibi Diyarbakır’da da bir şaibe altında kalmadan uygulanmasını sağlamıştır. Tüm güvenlik güçlerimize ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevlilerine şükranlarımı sunarım.

 

Saygılarımla,

Dr. Fethi TOKER

Başkan

SINAV SONUÇLARI İLE İLGİLİ BAZI SAYISAL BİLGİLER

İL ADISINAVAGİRENSINAVIKAZANANKAZANMAORANISÖZ-ORTSAY-ORTEA-ORT
ANTALYA285572223877.872115.678110.388112.964
AYDIN192411497777.839115.311110.136112.642
İZMİR760355873877.250115.961110.592113.248
DENİZLİ166071272676.630115.448110.629112.932
KONYA364912796076.622114.800110.759112.617
ÇORUM12028920776.546115.340109.514112.137
İÇEL413513152276.230114.613110.222112.368
KİLİS2255171876.186114.304108.608111.145
ANKARA1176528907175.707115.414111.418113.295
ELAZIĞ180561366375.670113.496109.208111.066
UŞAK6327477775.502114.980109.651112.178
MUĞLA11848890575.160115.129109.076112.037
KIRŞEHİR7475558774.742115.073108.981111.889
MALATYA271562027874.672112.258110.007111.063
AKSARAY5919441874.641115.448109.668112.215
SAMSUN283902118774.628113.945109.213111.599
HATAY369312747374.390113.362109.579111.475
ESKİŞEHİR192411430874.362112.901110.361111.508
KARABÜK5576413574.157112.922110.434111.774
BALIKESİR235501745174.102113.792109.394111.505
BALIKESİR162951202073.765113.429108.220110.562
YALOVA3775277773.563113.291108.869110.967
KAYSERİ306672254773.522112.811109.639111.191
ÇANAKKALE9259679373.366113.929108.992111.222
NEVŞEHİR5347392173.331114.418108.340111.071
KARAMAN4432325073.330113.216108.279110.511
MANİSA226301655573.155113.519108.532110.963
İSTANBUL20929915258872.904113.996109.459111.786
BURSA420553062072.809112.914110.150111.463
NİĞDE5799417772.030112.985108.114110.329
ADANA569694092371.834112.097108.905110.583
TRABZON230231652271.763112.184108.819110.375
ADIYAMAN158031131971.626112.627107.861109.974
TOKAT12786915871.625112.242108.416110.179
DİYARBAKIR265581893371.289110.530110.062110.392
OSMANİYE162151143070.490112.386107.129109.628
ZONGULDAK152761076570.470112.641108.921110.762
BURDUR5680400170.440112.390108.247110.249
ISPARTA10306724770.318111.393108.189109.658
AMASYA8812616569.961111.968106.998109.327
KOCAELİ263591842769.908111.226108.376109.717
KIRIKKALE9480662669.895111.969108.185109.948
KIRKLARELİ7025490669.836112.398108.779110.499
ŞANLIURFA14267995569.752109.996108.836109.273
KÜTAHYA10325719269.656111.583107.926109.599
BATMAN6782472469.655109.859109.161109.392
K.MARAŞ196171365869.623111.972107.744109.676
TEKİRDAĞ11142774369.494111.644108.056109.828
GAZİANTEP242271676269.187110.729108.492109.566
ERZİNCAN6310434568.859111.351107.814109.352
EDİRNE8744600168.630112.555107.674109.990
TUNCELİ2975203868.504111.132105.631108.191
SİİRT3498239468.439111.981107.545109.649
BARTIN3111212968.435111.886107.327109.572
ERZURUM175331197568.300110.988106.693108.531
KASTAMONU5937402367.761112.707106.199109.258
GİRESUN10160685867.500110.967106.532108.528
SİNOP3504236267.409112.359106.249109.112
ÇANKIRI4101276467.398111.089106.749108.481
AFYON11462772567.397110.636107.382108.833
BOLU6005403667.211110.687107.086108.870
VAN9931664266.881109.983106.936108.266
ORDU14099942566.849111.095105.828108.276
IĞDIR2887192066.505110.666105.974107.982
BAYBURT1699112566.215110.513105.744107.719
SAKARYA14316947966.213110.044106.509108.239
DÜZCE5247342465.256109.222105.867107.552
GÜMÜŞHANE2871185164.472109.710105.126107.047
KARS5570358364.327109.944105.364107.436
BİNGÖL3844243763.398109.689105.117107.086
YOZGAT9780617263.108109.744105.662107.444
MUŞ3882244963.086108.302105.551106.611
RİZE9143576163.010108.785105.600107.029
ARTVİN6305392862.300107.885104.368105.925
AĞRI4493278261.919109.034103.831106.128
MARDİN9168567061.846106.682105.553106.003
BİLECİK3718228461.431108.788105.313106.914
BİTLİS4303249658.006106.634103.684104.934
ŞIRNAK1984110955.897102.546103.201102.710
ARDAHAN2500136954.760105.996102.291103.840
HAKKARİ3351149244.52499.86098.62899.036

 

 

2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek Y-ÖSS Sayısal Puanı Alan Üç Aday

(Y-ÖSS 0,5' li PUANA GÖRE)

Sırası ÖSYM NumarasıAdı-SoyadıOkuluAdresiY-ÖSS-SAY Puanı
Birinci2191331779Mert POYRAZİskenderun İstiklal Makzume Anadolu LİsesiNamık Kemal Cad. No:47/3 İskenderun/HATAY 229,621
İkinci2173830121Tuğcan AKTAŞAnkara Atatürk Anadolu Lisesi 

100.Yıl İşçi Sitesi G-Blok C. kanat No:11 Balgat/ANKARA

229,390
Üçüncü2193100691Fatih Hakan KÖKLÜAnkara Fen Lisesi 

Harbiye Mah. Hürriyet Cad. No:82/11 Dikmen/ANKARA

228,927

 

2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek Y-ÖSS Sözel Puanı Alan Beş Aday

(Y-ÖSS 0,5' li PUANA GÖRE)

SırasıÖSYM NumarasıAdı-SoyadıOkuluAdresiY-ÖSS-SAY Puanı
Birinci9559063748Hüseyin ONAYİzmir Maltepe Askeri Lisesi 

238/2 Sok. No:5 B Blok Daire:19 Bornova/İZMİR

211,987
İkinci 3 aday, Soyadı Sırasında :
  2124303753Burak ESKİCİÖzel Fatih Fen Lisesi (İstanbul)Fatih Koleji

Beykent Yanı Beylikdüzü Büyükçekmece/İSTANBUL

211,441
 2121677688Kutalmış Gökalp İNCENizip Hüseyin Yalçın Çapan LisesiFevkani Mah. Yasin Hoca Sok. No: 11 Nizip/GAZİANTEP 211,441
 2160289078Hakan YILMAZBursa Çınar LisesiPiremir Mah. Şahin Sok. Bayraktaroğlu Apt. No:5/1 Yıldırım-Teleferik Yıldırım/BURSA 211,441
Üçüncü2138940046Görkem ÇAKIRGÖZAydın Fen LisesiDSİ21. Bölge Müdürlüğü Lojmanları B Blok No: 10 AYDIN211,245

 

2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek Y-ÖSS Eşit Ağırlık Puanı Alan Dört Aday

(Y- ÖSS 0,5' li PUANA GÖRE)

SırasıÖSYM NumarasıAdı-SoyadıOkuluAdresiY-ÖSS-SAY Puanı
Birinci2124303753Burak ESKİCİÖzel Fatih Fen Lisesi (İstanbul)Fatih Koleji Beykent Yanı Beylikdüzü Büyükçekmece/İSTANBUL 212,556
İkinci 2 aday, Soyadı Sırasında :     
 2124718436Didem UNATAydın Fen LisesiCumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:69/14 AYDIN 212,205
 2189239367Mehmet UZUNÖzel Mahmut Celal Ünal Fen Lisesi (Antalya)Dutlu Bahçe Mah. Fatih Cad. Mavi Akdeniz İnşaat Apt. No:46 Kat:1 Daire: 5 Muratpaşa/ANTALYA 212,205
Üçüncü2191331776Mert POYRAZİskenderun İstiklal Makzume Anadolu LisesiNamık Kemal Cad. No:47/3 İskenderun/HATAY 212,159

2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek Y-ÖSS Yabancı Dil Puanı Alan Yedi Aday

(Y- ÖSS 0,5' li PUANA GÖRE)

SırasıÖSYM NumarasıAdı-SoyadıOkuluAdresiY-ÖSS-SAY Puanı
Birinci 2 aday, Soyadı Sırasında :     
 2119221316Burcu SİPAHİOĞLUGebze Neşet Yalçın Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)Osmanyılmaz Mah. 618. Sok. No:14/23 Gebze/ KOCAELİ 184,402
 2163029093Semiha TOPALOrdu Anadolu LisesiYenimah. 21. Sok. No:35/7 ORDU 184,402
İkinci2185363817Sebla KÜÇÜKZonguldak Atatürk Anadolu LisesiFatih Mah. M. Kösterit Cad. Yeni Evim Yapı Koop. B Blok D:2 Kozlu/ZONGULDAK 184,098
Üçüncü 4 aday, Soyadı Sırasında :     
 2103622124Emine Pınar CENFatih Yedikule Lisesi ( İstanbul, Yabancı Dil Ağırlıklı)Abdi Çelebi M. Pulcu S. Filiz Apt. No:66/4 Kocamustafapaşa Fatih/İSTANBUL 183,707
 2134510766İlknur KANBURTekirdağ Anandolu LisesiErtuğrul Mah.Ortaçeşme S. No:4 TEKİRDAĞ 183,707
 2189948086Seda PEKER Keşan Anadolu LisesiY. Zaferiye Mah. İşcan Cad. Arıüçler Apt. B Blok No:6 Kat:1 Daire:2 Keşan/EDİRNE 183,707
 2118968186Safiye ÜNALÖzel Çoşkun Lisesi (İstanbul)Acıbadem Cad. Nasıroğlu Apt. No:130/1 Kadıköy/İSTANBUL 183,707

 

2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek ÖSS Sayısal Puanı Alan Beş Aday

SırasıÖSYM NumarasıAdı-SoyadıOkuluAdresiY-ÖSS-SAY Puanı
Birinci2191331776Mert POYRAZİskenderun İstiklal Makzume Anadolu LİsesiNamık Kemal Cad. No:47/3 İskenderun/HATAY 189,621
İkinci 3 aday, Soyadı Sırasında :     
 2173830121Tuğcan AKTAŞAnkara Atatürk Anadolu Lisesi100.Yıl İşçi Sitesi G-Blok C. kanat No:11 Balgat/ANKARA 189,390
 2131387263Serdar Kemal BALCIİstanbul Lisesi Haznedar Mah. Sakarya Sok. Demircan Apt. No:21/10 Güngören/İSTANBUL 189,390
 2199680597Özgür DALKILIÇİzmir Fen LisesiSümer Mah. Çal Cad. No:61/3 DENİZLİ189,390
Üçüncü2105036873 Emre AÇIKSÖZ Üsküdar H. Avni Sözen Anadolu LisesiHacı Hesna Cami Sok. No:12/7 A Blok Sultantepe Üsküdar/İSTANBUL 189,205

 

2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek ÖSS Sözel Puanı Alan Beş Aday

SırasıÖSYM NumarasıAdı-SoyadıOkuluAdresiY-ÖSS-SAY Puanı
Birinci9559063748Hüseyin ONAYİzmir Maltepe Askeri Lisesi238/2 Sok. No:5 B Blok Daire:19 Bornova/İZMİR 171,987
İkinci 4 aday, Soyadı Sırasında :     
 2124303753Burak ESKİCİÖzel Fatih Fen Lisesi (İstanbul)Fatih Koleji Beykent Yanı Beylikdüzü Büyükçekmece/İSTANBUL 171,441
 2121677688Kutalmış Gökalp İNCENizip Hüseyin Yalçın Çapan Lisesi Fevkani Mah. Yasin Hoca Sok. No:11 Nizip/GAZİANTEP 171,441
 2155839638Hasan KURTBayrampaşa Anadolu Lisesi (İstanbul)Tepebaşı Karlık Tepe Sok. Emel Apt. No:12/2 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL 171,441
 2160289078Hakan YILMAZBursa Çınar LisesiPiremir Mah. Şahin Sok. Bayraktaroğlu Apt. No:5/1 Yıldırım-Teleferik Yıldırım/BURSA 171,441
Üçüncü2138940046Görkem ÇAKIRGÖZAydın Fen LisesiDSİ21. Bölge Müdürlüğü Lojmanları B Blok No: 10 AYDIN 171,245

 

2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek ÖSS Eşit Ağırlıklı Puanı Alan Altı Aday

SırasıÖSYM NumarasıAdı-SoyadıOkuluAdresiY-ÖSS-SAY Puanı
Birinci2124303753Burak ESKİCİÖzel Fatih Fen Lisesi (İstanbul)Fatih Koleji Beykent Yanı Beylikdüzü Büyükçekmece/İSTANBUL 172,556
İkinci 4 aday, Soyadı Sırasında : 
 2164111658Murat BALABAN İstanbul Atatürk Fen LisesiDr. Nuri Bayar Cad. Mermer Sarayhan No:5 Adapazarı/SAKARYA172,205
 2105502124Osman Can İÇÖZ İçel Fen LisesiKaltakiye Mah. 83 Sok. No:47 Ceyhan/ADANA 172,205
 2124718436Didem UNATAydın Fen Lisesi Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No: 69/14 AYDIN 172,205
 2189239367Mehmet UZUNÖzel Mahmut Celal Ünal Fen Lisesi (Antalya)Dutlu Bahçe Mah. Fatih Cad. Mavi Akdeniz İnşaat Apt. No: 46 Kat: 1 Daire: 5 Muratpaşa/ANTALYA 172,205
Üçüncü2191331776Mert POYRAZİskenderun İstiklal Makzume Anadolu LisesiNamık Kemal Cad. No:47/3 İskenderun/HATAY 172,159

 

2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek ÖSS Yabancı Dil Puanı Alan Oniki Aday

SırasıÖSYM NumarasıAdı-SoyadıOkuluAdresiY-ÖSS-SAY Puanı
Birinci 4 aday, Soyadı Sırasında :     
 2188076354Mustafa COŞKUNAydın Ortaklar Anadolu Öğretmen LisesiÇarşı İçi Camialtı No:53 Köşk/AYDIN 144,402
 2185363817Sebla KÜÇÜKZonguldak Atatürk Anadolu LisesiFatih Mah. M. Kösterit Cad. Yeni Evim Yapı Koop. B Blok D:2 Kozlu/ZONGULDAK 144,402
 2119221316Burcu SİPAHİOĞLUGebze Neşet Yalçın Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)Osmanyılmaz Mah. 618. Sok. No:14/23 Gebze/ KOCAELİ 144,402
 2163029093Semiha TOPALOrdu Anadolu LisesiYenimah. 21. Sok. No:35/7 ORDU 144,402
İkinci 3 aday, Soyadı Sırasında : 
 2151752638Elif ALAGÖZAntalya Anadolu LisesiSiteler Mah. 1327 Sok. Mavitek Sitesi B Blok No:11 ANTALYA 144,217
 2188342912Muhammet GÜNGÖRAntalya Karatay Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)Özgürlük Mah. Tevfik Fikret Cad. Yıldız Apt. No:44/8 ANTALYA 144,217
 2118926797Ergin KAPTANGiresun Hamdi Bozbağ Anadolu LisesiHalk Bankası Lojmanı No:38 Bulancak/GİRESUN 144,217
Üçüncü 5 aday, Soyadı Sırasında :     
 2112161407Deniz DEMİRTAŞTekirdağ Anadolu Lisesi Hürriyet Mah. Umut Sitesi B Blok No:3 TEKİRDAĞ 144,170
 2104518478Betül GÜRENAntalya Anadolu Lisesi Meydankavağı Mah. 1551 Sok. Enes Apt. No:20/3 ANTALYA 144,170
 2178124716Ayşegül KURŞUNMaltepe Küçükyalı Kadir Has Lisesi (İstanbul, Yabancı Dil Ağırlıklı) Karlıktepe Mah. Soğanlık Cad. 2.Saraç Sitesi G Blok No:10 Kartal/İSTANBUL 144,170
 2115500044Filiz RIZAOĞLUAydın Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Mesudiye Mah. 3. Sok. Huzur Apt. No:25/6 AYDIN 144,170
 2163840299Faruk SAADETBozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi Yeni Mahalle Evrem Blokları 11. Blok Daire:4 Bozüyük/BİLECİK 144,170
SINAV TAKVİMİ