ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2003-ÖSYS Tercihlerini hazırlayan adayların “2003 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda gösterilen 2002 Y-ÖSS yüzdelik dilimlerinin kullanımı sırasında bu bilgiyi doğru yorumlayamadıklarına ilişkin duyumlar alınmıştır. Konuya açıklık getirmek ve 2003 yılı sonuçları ile 2002 yılı verilerini karşılaştırmak için yalın bir yöntemi adaylara duyurmanın yararlı olacağı düşünülmüştür.

Elde ettikleri sınav sonucuna göre adayların hangi yükseköğretim programlarına yerleşebileceğinin göstergesi, o adayın başarı sırası ile tercih etmek istediği programa önceki yıl, son sırada yerleşen adayın başarı sırası arasındaki benzerliktir. Adaylara gönderilen “2003-ÖSS Sınav Sonuç Belgesi”nde Y-ÖSS Puanları, Başarı Sıraları ve Yüzdelik Dilimlerinin tümü yer almaktadır. Ayrıca, belgenin arka yüzünde bu puan türlerinde puanı hesaplanan aday sayıları da verilmiştir. 2002 ve 2003 yıllarına ilişkin puanı hesaplanan aday sayıları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

2003-ÖSS Sınav Sonuç Belgesi’nde görülen yüzdelik dilim değerini kılavuzda verilen 2002 yüzdelik dilimiyle karşılaştırabilmek için yapılması gereken  2002 yılına ilişkin yüzdelik dilim değerini çizelgenin son sütununda gösterilen oran ile çarpmaktır. Böylece 2002 ve 2003 yıllarına ilişkin yüzdelik dilimler  benzeştirilmiş ve karşılaştırılabilir olacaktır.

Bir örnekle inceleyelim. Aday, 2003-ÖSYS’de Y-ÖSS-SÖZ Puanı ile öğrenci alan bir programı tercih etmek istiyor olsun. Adayın kendi alanında olan bu program için 2002 yılındaki 0,5 AOBP katsayılı yüzdelik dilim 6,44, adayın 2003 yılındaki 0,8 AOBP katsayılı yüzdelik dilimi ise 4,76 olsun. Çizelgede bu puan türü için verilen oran 0,616’dır. 2002 yılına ilişkin yüzdelik dilim bu oran ile çarpılınca, 6,44x0,616=3,97 bulunur. Adayın kendi yüzdelik dilimini 2002 yüzdelik dilimleri  ile karşılaştırırken kullanması gereken  değer ”6,44” değil “3,97” olmalıdır.

Yıldan yıla programlara olan ilgi ve kontenjanlardaki değişiklikler, yeni açılan programlar, ek puan alabilecek adayların ilgi alanlarında olası farklılıklar gibi pek çok etmen, yüzdelik dilimleri ve programa yerleşen son adayın başarı sırasını etkilemektedir. Bu nedenle adayların kılavuzda gördükleri yüzdelik dilimleri ve bu açıklamada gösterilen yolla eriştikleri değerleri dikkatle kullanmaları yerinde olacaktır. Adayların en çok okumak istedikleri programları tercih listelerine alırken kendi yüzdelik dilimlerinin bir miktar üstündeki yüzdelik dilimlerden başlayarak epeyce altındaki yüzdelik dilimlere sahip programları kapsayacak şekilde bir tercih listesi oluşturmaları yerinde olur.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla,

 

Prof. Dr. M.Savaş Küçükyavuz

ÖSYM Başkanı

 

 

YIL

PUAN TÜRÜ

AOBP KATSAYISI

PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI

ORAN

2002

Y-ÖSS-SÖZ

0,2

894 574

 

2003

Y-ÖSS-SÖZ

0,3

1 094 649

 

 

 

 

 

0,817

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-SÖZ

0,5

388 170

 

2003

Y-ÖSS-SÖZ

0,8

630 233

 

 

 

 

 

0,616

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-SÖZ

Ek Puanlı

55 129

 

2003

Y-ÖSS-SÖZ

Ek Puanlı

76 074

 

 

 

 

 

0,725

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-SAY

0,2

641 384

 

2003

Y-ÖSS-SAY

0,3

505 956

 

 

 

 

 

1,268

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-SAY

0,5

220 035

 

2003

Y-ÖSS-SAY

0,8

243 763

 

 

 

 

 

0,903

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-SAY

Ek Puanlı

26 997

 

2003

Y-ÖSS-SAY

Ek Puanlı

25 330

 

 

 

 

 

1,066

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-EA

0,2

884 616

 

2003

Y-ÖSS-EA

0,3

1 023 177

 

 

 

 

 

0,865

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-EA

0,5

288 027

 

2003

Y-ÖSS-EA

0,8

501 429

 

 

 

 

 

0,574

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-EA

Ek Puanlı

26 583

 

2003

Y-ÖSS-EA

Ek Puanlı

46 266

 

 

 

 

 

0,575

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-DİL

0,2

20 959

 

2003

Y-ÖSS-DİL

0,3

35 866

 

 

 

 

 

0,584

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-DİL

0,5

11 251

 

2003

Y-ÖSS-DİL

0,8

25 200

 

 

 

 

 

0,446

 

 

 

 

 

2002

Y-ÖSS-DİL

Ek Puanlı

1 821

 

2003

Y-ÖSS-DİL

Ek Puanlı

3 557

 

 

 

 

 

0,512

 

SINAV TAKVİMİ