ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

15 Haziran 2003'te yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile 22 Haziran 2003'te yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçlarına ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının katılması ile hesaplanan Y-ÖSS puanlarına göre adayların yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri sonuçlanmıştır. Yerleştirme işlemi sınavsız geçiş hakkına sahip meslek lisesi mezunlarını da kapsamıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, adresleri ve numaraları bu duyurunun ekinde gösterilen İnternet, 900'lü telefon hatları ve WAP uyumlu cep telefonlarını kullanarak öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları, ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayınlanacak olan Sınav Sonuç Gazetesi ile de duyurulacaktır. Bu gazetede yükseköğretim programlarına ilişkin 2003-ÖSYS merkezi yerleştirme en küçük puanları da yer alacaktır. Sınav Sonuç Gazetesinde 24 Ağustos 2003 Pazar günü örgün öğretim programlarına, 25 Ağustos 2003 Pazartesi günü ise açıköğretim programlarına yerleştirilen adaylar yer alacaktır.

Fotoğraflı 2003-ÖSYS Sınav Sonuç Belgelerinin adayların adreslerine postalanması işlemine 25 Ağustos 2003 Pazartesi günü başlanacaktır. Ayrıca, adaylara ilişkin yerleştirme ve kimlik bilgilerini içeren fotoğraflı aday listeleri üniversite rektörlüklerine gönderilecektir. 2003-ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi, adayın yerleştiği yükseköğretim programının adı ve puan türü, bu programa hangi tercih sırasına göre yerleştiği, kaydının yapılacağı adres ve tarihler ile istemişlerse yurt yerleştirme bilgilerini içermektedir.

Yükseköğretim programlarına kayıtlar 8-14 Eylül 2003 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar,ellerinde Sınav Sonuç Belgeleri olmasa bile kayıt için gerekli diğer evrakla birlikte yerleştirildikleri üniversitelere başvurmalı ve kayıtlarını yaptırmalıdırlar.

2003-ÖSS'de sınavı geçerli sayılan 1 425 363 adayın 1 171 690'ı puan türlerinin en az birinden 160,000 ve daha fazla ÖSS puanı alarak yükseköğretim programları için tercih hakkı kazanmıştır. Sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak için başvuran ve başvurusu geçerli 93 126 adaya ek olarak, sınava girmek üzere başvuran ancak sınava girmeyen meslek lisesi mezunu aday sayısı 17 594, sınava giren ancak puan türlerinin herhangi birinden 159,999 ve altında puan alan meslek lisesi mezunu aday sayısı 146 287'dir. Toplam olarak 257 007 aday sınavsız geçiş hakkına sahiptir. Tercih yapma hakkına sahip olan adaylarla ilgili sayısal bilgiler Çizelge 1'de özetlenmiştir. Çizelgedeki sayısal bilgilerin özeti olarak tercih gönderme hakkına sahip olanlardan lise mezunlarının %56,7'si, meslek lisesi mezunu olup sınava girenlerin %75,5'i, meslek lisesi mezunlarından sınavsız geçiş yapabileceklerin %48'i tercihlerini göndermişlerdir. Tercih gönderme hakkına sahip tüm adaylarda tercih gönderme oranı %55,7 olmuştur.

2003-ÖSYS merkezi yerleştirmede kontenjanlar ve yerleşen adaylarla ilgili sayısal bilgiler Çizelge 2'de özetlenmiştir. Örgün yükseköğretim programlarında 190 054 lisans, sınavsız geçiş kapsamında 202 221 önlisans ve sınavsız geçiş kapsamında olmayan 566 önlisans olmak üzere toplam 392 841 kontenjan mevcuttur. Bu yükseköğretim programlarına sırası ile 181 193 lisans, 129 764 sınavsız önlisans ve 541 sınavlı önlisans olmak üzere toplam 311 498 aday yerleştirilmiş, toplam 81 343 kontenjan boş kalmıştır.

Dolmayan kontenjanlar içinde 72 000 dolayındaki önlisans programı kontenjanı dikkati çekmektedir. Bu önlisans programları genellikle Arıcılık, Bağcılık, Gıda Teknolojisi, Hasat Sonrası Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, İpekböcekçiliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, Un Üretim Teknolojisi gibi tarımla ilgili önlisans programlarıdır.

Bir bölümü için kontenjan sınırlaması olan açıköğretim programlarına 117 465'i lisans ve 77 674'ü önlisans düzeyinde olmak üzere toplam 195 139 aday yerleştirilmiştir. Böylece 2003-ÖSYS'de bir yükseköğretim programına yerleşen aday sayısı 506 637 olmuştur.

Öğrenim durumlarına göre adayların yerleşme sayı ve oranları Çizelge 4'te gösterilmiştir. Gerek sayı gerekse oran bakımından önceki yıllarda mezun olmuş ancak bir yükseköğretim programına yerleşememiş adaylar 2003-ÖSYS'de diğer öğrenim durumundaki adaylardan az da olsa daha yüksek değerlere ulaşmışlardır.

Adayların cinsiyetlerine göre sayısal verileri Çizelge 5'te gösterilmiştir. Kız adayların %12,8'i örgün lisans programlarına, %7,2'si örgün önlisans programlarına, %13'ü açıköğretim programlarına olmak üzere toplam %32,9'u bir yükseköğretim programına yerleşmiştir. Erkek adayların % 11,6'sı örgün lisans programlarına, %9,7'si örgün önlisans programlarına, %13'ü açıköğretim programlarına olmak üzere toplam %34,3'ü bir yükseköğretim programına yerleşmiştir.

Okul birincisi adaylarla ilgili sayısal bilgiler Çizelge 6'da verilmiştir. Görüldüğü üzere okul birincilerinin %65,4'ü bir yükseköğretim programına yerleşmiştir. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen okul birincisi sayısı 2 157'dir.

2003-ÖSYS'de engelli adaylarla ilgili sayısal bilgiler de Çizelge 7'de verilmiştir. 2003-ÖSYS'ye başvuran 1 151 engelli adayın 117'si lisans programlarına, 82'si önlisans programlarına ve 162'si açıköğretim programlarına olmak üzere 361'i bir yükseköğretim programına yerleştirilmiştir. Engelli adaylarda yerleşme oranı %31,4'tür.

Son çizelge olan Çizelge 8 ise illere göre derlenmiş sayısal verileri göstermektedir. Bir örgün lisans programına yerleşen adayların yüzdelerine göre en başarılı 5 il sırası ile Antalya, Karabük, Ankara, Muğla ve Sinop olmuştur.

Saygılarımla,

Prof.Dr. Savaş Küçükyavuz

Başkan

İnternet Adresleri:
http://osys.osym.gov.tr
http://osys2003.osym.gov.tr

SINAV TAKVİMİ